Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Interview met Joseph Macharia

Voor zijn masterthesis betudeerde Joseph Macharia angelloze honingbijen in het Kakamegawoud in Kenia. Zijn doel was aan te tonen hoe lokale gemeenschappen kunnen worden betrokken om tot een beter beheer van beschermde gebieden te komen. Zijn resultaten tonen een duidelijke link aan tussen het in stand houden van de biodiversiteit en economische ontwikkeling.
In zijn nieuwe project bestudeert Joseph nestlocaties van verschillende soorten angelloze honingbijen en de economische voordelen die honingbijen bieden aan de lokale gemeenschappen.


Op 24 maart 2010 won je de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Welke stappen heb je eerst ondernomen om je project te ontwikkelen?

Ik gebruikte de belangrijkste aanbevelingen voor verder onderzoek uit mijn thesis als basis. Daarna heb ik een voorstel ontwikkeld met het budget als leidraad.


Je ontving een kredietlijn van 5000€. Welke concrete activiteiten heb je met dit budget ondernomen?

Ik heb het aantal imkers die werken met angelloze bijen naar 30 opgetrokken. Nadat ik de nesten heb gedocumenteerd die ik gevonden heb op geselecteerde plaatsen in het Kakamegawoud, heb ik de nestarchitectuur van angelloze bijensoorten op die plaatsen beschreven. Ik heb ook predatoren en organismen schadelijk voor angelloze bijen verzameld voor identificatie.


Wat zijn de volgende stappen om uw project uit te voeren?

Ik wil predatoren en de schadelijke organismen voor angelloze bijen identificeren. Daarenboven zal ik de details documenteren van de nestarchitectuur van angelloze bijen die ik in het Kakamegawoud heb aangetroffen.


Heeft jouw deelname aan de Prijs je link met de Belgische Ontwikkelingssamenwerking versterkt?

Ik denk dat het mijn link met de Belgische Coöperatie heeft versterkt door contacten met professionals in bijentaxonomie en informatiebronnen.


Denk je dat deze Prijs een langetermijneffect kan hebben op jouw wetenschappelijke carrière?

Ja, de Prijs heeft me nationale erkenning opgeleverd als expert over angelloze bijen. Ik zal er papers met peer review door kunnen publiceren en op die manier mijn carrière verder kunnen ontwikkelen.


Zou je ons een korte beschrijving kunnen geven van je project?

Biologie van de nestconstructie van geselecteerde habitats voor angelloze bijen in het Kakamegawoud en op landbouwgronden

Angelloze bijen zijn belangrijk voor de bestuiving en honingproductie in het Kakamegawoud. Deze bijen worden bedreigd door destructief oogsten en onvoldoende kennis over nesten en verspreiding. Het doel van het project was de nestsites van sommige geselecteerde angelloze bijen te documenteren en de bijenteelt te introduceren in Kakamega.
Uit het project bleek dat soorten zoals Meliponula bocandei hun nesten het liefst bouwden in het secundaire woud, terwijl Meliponula lendliana en Hypotrigona gribodoi dat zowel in secundaire wouden als op landbouwgronden deden. Tien honingjagers genoten van een training in en organisatie van de bijenteelt. De imkers van angelloze bijen vermenigvuldigden hun kolonies en verkochten ze aan enkele onderzoekers. Ze werden ook gebruikt voor proeven met betrekking tot avocadobestuiving.
Uit dit project kunnen we besluiten dat verschillende soorten angelloze bijen ook verschillende voorkeuren hebben wat betreft het maken van nesten. Verder blijkt het houden van angelloze bijen een ideale bron van inkomsten te zijn. Het draagt bij tot het behoud van de biodiversiteit, in het bijzonder voor de bevolking die buiten de bufferzone van een regenwoud woont.