Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Interview met Mohamed Omar Said Mohamed

Mohamed Omar Said Mohamed concentreerde zich in zijn doctoraatsthesis op de impact van menselijke vervuiling en exploitatie op de mangroven in Kenia, zijn vaderland. Zijn huidig project is erop gericht belangrijke ecologische, economische en socioculturele informatie te geven die de oprichting van de Marereni Marine Protected Area (de beschermde mariene zone van Marereni) rechtvaardigt.
In dit interview heeft Mohamed het over de start van het project, zijn verwezenlijkingen en over de toekomst.

Op 24 maart 2010 won je de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Welke stappen heb je eerst ondernomen om je project te ontwikkelen?

Het was beslist een gebeurtenis die me nog lang zal bijblijven. Het is een enorme verwezenlijking.
In het begin maakte ik een evaluatie op van de meest kritieke thema’s die ik moest behandelen met betrekking tot mijn studie en ook van mijn werk als hoofdwetenschapper in een natuurreservaat van de Kenya Wildlife Service. Het feit dat ik thema’s kan behandelen die een directe link hebben met mijn studie en werk zal me in hoge mate steunen in mijn carrière. Een van die thema’s werd de bedreiging waaraan kust- en mariene ecosystemen en daardoor ook de biodiversiteit zijn blootgesteld. Tussen alle activiteiten die ik op dat moment aan het ondernemen was, hield het programma van de bescherming van de zeeschildpadden interessante mogelijkheden in. Het was een ware uitdaging, aangezien het alle kritieke mariene- en kustecosystemen met elkaar verbindt. Het programma richt zich op de bedreigingen voor deze ecosystemen en het teloorgaan van de biodiversiteit. De links met de kustbevolking in het bijzonder boden de gelegenheid wetenschap, management en steun te integreren via sensibilisering, capaciteitsopbouw en gemeenschappelijke initiatieven op het vlak van monitoring en management of associaties. In die zin heb ik de zone van Marereni gekozen, waar de lokale bevolking geïnteresseerd is in natuurbehoud maar een tekort had aan technieken en de achtergrond of basisinformatie over hun ecosystemen en biodiversiteit. Voor mij is het een hele prestatie bij te dragen tot de oprichting van een Marine Protected Area door basisinformatie te leveren over de ecosystemen en de socio-economische situatie van de lokale gemeenschap. Ik heb daarom het concept ontwikkeld gebaseerd op de behoeften die naar voor zijn gekomen in de initiële analyse van de regio.

Je ontving een kredietlijn van 15000€. Welke concrete activiteiten heb je met dit budget ondernomen?

Tot nu toe heb ik consultatievergaderingen georganiseerd om de behoeften bij de lokale gemeenschappen te screenen. Ik heb ook stages in gegevensverwerving geleid. Wij hebben een zeer goed draaiend monitoring programma voor zeeschildpadden opgericht en een basisoverzicht gemaakt van de oneffen koraalriffen. Via deze activiteiten ben ik er tot nu toe in geslaagd het aanzien van de zone te vergroten en heb een bewustzijn gecreëerd rond het behoud van biodiversiteit. Op dit moment ben ik de tweede evaluatie van de koraalriffen en de uitgestrekte zandstranden aan het organiseren.

Wat zijn de volgende stappen om uw project uit te voeren?

Tijdens de studie heb ik mij gerealiseerd dat het noodzakelijk is alle belanghebbende partijen in het behoud van de regio te betrekken. Ik plan hiervoor een vergadering met alle regeringsvertegenwoordigers in de regio om de oprichting van een “Marine Protected Area” in Marereni te steunen. Gelijkaardige vergaderingen zijn gepland voor de lokale vissers. Deze laatste zijn heel belangrijk als er gewerkt wordt rond het gebruik van duurzame hulpbronnen.


Heeft jouw deelname aan de Prijs je link met de Belgische Ontwikkelingssamenwerking versterkt?

Ik denk van wel. Het hield namelijk een bekroning in van mijn loopbaan van het niveau van master naar doctoraat, beiden gesponsord door de VLIR onder de impuls van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Dit maakte dat de Belgische Ontwikkelingssamenwerking een belangrijke bijdrage heeft geleverd tot mijn carrière.


Denk je dat deze Prijs een langetermijneffect kan hebben op jouw wetenschappelijke carrière?

Ja, deze Prijs zal een langetermijneffect hebben op mijn wetenschappelijke carrière. Door deze Prijs ben ik erin geslaagd te werken en ervaring op te doen in nieuwe thema’s zoals de oprichting van de “Marine Protected Area”, wat een unieke kans is. De impact ervan moet worden gezien op lange termijn voor de toekomstige generaties. Daarenboven heb ik ervaring kunnen opdoen in een dergelijk delicaat proces.

Zou je ons een korte beschrijving kunnen geven van je project?

Dit concept is erop gericht belangrijke ecologische, economische en socioculturele informatie te verschaffen als motivatie voor de oprichting van de Marine Protected Area in Marereni. Dit zal het behoud van de kritieke mariene en kusthabitats stimuleren, het niet-extractief gebruik ondersteunen en bestaansmiddelen diversifiëren. Uiteindelijk houdt dit een stimulans in voor de weerbaarheid in kust- en mariene ecosystemen, doordat het een buffer is tegen de effecten van klimaatsverandering, en het vermindert de degradatie van het milieu. Het project is in het bijzonder gericht op (i) het opstellen van gedetailleerde basisonderzoeken om de rijke biodiversiteit in de voorgestelde MPA van Marereni (bijv. mangroven en koraalriffen) te definiëren, (ii) een evaluatie van de socio-economische toestand en de mogelijkheden voor de gemeenschappen die in de voorgestelde MPA van Marereni wonen, en (iii) de ontwikkeling en afwerking van een conceptnota voor de officiële bekendmaking van de regio door de regering.