Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Aarzelen tussen uitersten. Over Ghanese landbouwers, markten en recht op zingeving

Joost DESSEIN researcher laureaat
joost.dessein@ant.kuleuven.ac.be

°1971 België
Bio-ingenieur in het land- en bosbeheer, Katholieke Universiteit Leuven, 1994

Aarzelen tussen uitersten. Over Ghanese landbouwers, markten en recht op zingeving

Dat is de titel van de neerslag van het onderzoek van Joost Dessein bij de Lobi- en Walabevolking van Noord-West Ghana van, grosso modo, 1996 tot 1998. Joost is bio-ingenieur en licentiaat in de sociale en culturele antropologie. Een vreemde combinatie, inderdaad, maar dankzij beide achtergronden slaagt hij er in de landbouwpraktijk en bijzondere markteconomie in en rondom Wa te duiden. En Joost aarzelt niet : wat op het eerste zicht inderdaad contradictorisch lijkt, zo bvb het persé willen vasthouden aan de hak als voornaamste landbouwinstrument in weerwil van de inspanningen van op Westerse leest geschoolde landbouwvoorlichters duidt hij moeiteloos vanuit de voorouderlijk gelinkte zingeving. Hij pleit dan ook onomwonden voor het implementeren van een interculturele dialoog vooraleer nog verder te trachten hun landbouwproductie naar onze verwachtingspatronen om te kneden. Zulk een dialoog is de Lobi-landbouwers trouwens niet vreemd in hun marktgebonden omgang met Wala-handelaars en het blijvend gebruik van Kauri-schelpjes als monetaire eenheid tonen ze zich ware meesters in een dergelijke dialoog zonder hun eigenheid te verloochenen.
Dit werk verscheen als vierde deel in de reeks "Monografieën over interculturaliteit" uitgegeven door Cimic en EPO. Cimic is een samenwerkingsverband van de Katholieke Hogeschool Mechelen, Netwerk Culturen en AFS-Interculturele Programma's. Deze reeks voldoet eindelijk aan de hoge nood aan wetenschappelijk gedegen werk omtrent de culturele dialoog die in deze mondialiserende tijden hoogstnoodzakelijk geworden is.