Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Agro-ecologische zonering van de Austro Ecuatoriano

Gerd DERCON unknown (1998 only) laureaat


°1970 België
Landbouwingenieur, optie : Bodemkunde en Landbouw van de Tropische en Subtropische Streken (1993) & Master of Irrigation Engineering (1994), Katholieke Universiteit Leuven

Zonificación agroecológica del Austro Ecuatoriano

De studie geeft een overzicht van de fysische condities van het Austro-gebied, daarbij gebruikmakend van de FAO-methode voor agro-ecologische zonering.
De bodem werd in kaart gebracht. Klimaatgegevens werden geanalyseerd om zo bijvoorbeeld de duur van groeiperiodes te berekenen met het oog op planning van de landbouw.
Zones voor herbebossing en voor natuurbehoud werden afgebakend. Ook van gebieden met een hoog potentieel voor landbouwontwikkeling werden de grenzen vastgelegd om zo de zeer snelgroeiende bevolking in die streken te kunnen voorzien van gebieden met vruchtbare grond en een gunstig klimaat.
In het licht van de uitdagingen van de 21ste eeuw, zoals bevolkingsdruk, voedselzekerheid, duurzame landbouw en stabiliteit in het milieu, geeft dit agro-ecologisch overzicht van de Austro Ecuatoriano de nodige werktuigen en informatie om de juiste beslissingen te nemen om het lot van de kleine boeren te verbeteren, de conflicten tussen de verschillende sectoren van de maatschappij weg te werken, kwetsbare zones te beschermen en toekomstig onderzoek te bepalen en te leiden.