Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Agronomische valorisatie van afval uit slachthuizen en stortplaatsen in Ouagadougou: Karakterisering en effecten op de maïsteelt en op de bodem van de experimentele site

Delwendé Innocent KIBA student laureaat
innokiba@yahoo.fr

°1981 Burkina Faso
Ingenieur Rurale Ontwikkeling, 2005

Valorisation agronomique de déchets d'abattoir et de décharges de la ville de Ouagadougou: Caractérisation, effets sur la culture du maîs et sur le sol en station

Het werk van Dhr. Kiba over de agronomische valorisatie van afval uit slachthuizen en stortplaatsen heeft als grote verdienste dat het twee fundamentele problemen van ontwikkelingslanden, en zijn geboorteland Burkina Faso in het bijzonder, met elkaar verbindt: het beheer van organisch afval en de cruciale nood aan cultiveerbare gronden. Deze problemen worden in feite vaak apart behandeld en de voorgestelde oplossingen leiden dan tot impasses en geenszins tot duurzame ontwikkeling.
Wat staat er precies op het spel? Langs de ene kant is er het afvalbeheer een ware plaag in ontwikkelingslanden, aangezien dit afval in hoofdzaak niet recycleerbaar is vanwege de verontreiniging door organisch materiaal. Het herbruiken van organisch afval (bij voorkeur niet vermengd met ander afval) in de bodem, is dé oplossing voor het afvalbeheer van de toekomst. Bovendien kan verbetering van de structuur van bodems die minder stabiel en vruchtbaar worden enkel gebeuren met organisch materiaal.
Het is echter niet voldoende om het even welk soort afval in de bodem te stoppen opdat het mirakel zich zou voltrekken. Organisch afval van goede kwaliteit is vereist en Dhr. Kiba is terecht een aanhanger van gecomposteerd afval. Het is immers zo dat afval, in zijn onbewerkte staat, niet echt het rendement van de bodem verhoogt en dit zelfs kan verlagen door zijn fytotoxiciteit. De voorgestelde compostering maakt het echter mogelijk deze problemen te voorkomen. Dhr. Kiba heeft ook goed aangetoond dat de organische bestanddelen van het afval zorgen voor een betere opname van de toegevoegde chemische meststoffen. Volgens de terechte aanbeveling van Dhr. Kiba moet de toevoeging van chemische meststoffen dus worden voorafgegaan of begeleid door een toevoeging van organische bestanddelen.
Het aanbrengen van afval in de verbouwde bodems maakt het niet enkel mogelijk de landbouwproductie te verhogen en de structuur van de bodems te stabiliseren, maar ook organisch afval op een intelligente manier te beheren door het opnieuw in de grondstoffencyclus te brengen en daardoor perfect de principes van de duurzame landbouw te integreren.
 

verslag: Prof. M. Culot, Laboratorium Microbiële Ecologie en Waterzuivering, Departement Toegepaste Biochemie en Biologie, Faculté universitaire des Sciences Agronomique de Gembloux