Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Alexithymie, woede en vijandelijkheid bij vrouwen met een voorgeschiedenis van kindermishandeling

Ana Maria CASTAÑEDA CHANG researcher laureaat
amcch68@yahoo.com

°1968 Peru
Master’s in psychologie, Universidad Femenina del Sagrado Corazón, Lima, Peru, 1997

Alexitimia, cólera y hostilidad en mujeres con historia de maltrato infantil

Het werk van Ana María Castañeda behandelt een thema dat van groot belang is voor de menselijke en sociale ontwikkeling van haar land, en bij uitbreiding, van Latijns-Amerika.
Het belang van dit werk is dubbel:

- het draagt bij tot het verhogen van de levenskwaliteit van één van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen: de vrouwen die onderworpen zijn geweest aan kindermishandeling

- dit heeft een positieve weerslag op de hele bevolking, aangezien de vrouwen een centrale rol innemen in de opvoeding van de nieuwe generaties. De verhoogde levenskwaliteit van de vrouwen zal leiden tot een betere emotionele ontwikkeling van deze nieuwe generaties

De emotionele gezondheid van een bevolking is een sleutelfactor voor de menselijke ontwikkeling. Dit werk bestudeert de wijze waarop de traumatische ervaringen in iemands kindertijd en kindermishandeling de emotionele gezondheid aantasten van vrouwen die ermee te kampen hebben gehad. Het feit dat Ana María Castañeda onderzoek heeft verricht naar de impact van kindermishandeling op Peruaanse meisjes (nu volwassen) en naar de verschillende vormen van mishandeling levert op zich al een belangrijke bijdrage als factor in de aanklacht van dit fenomeen. Maar daarbij komt nog dat zij dat bestudeerd heeft welke de gevolgen zijn op volwassen leeftijd en dit leidt er toe dat de ernst van dit probleem ten volle erkend wordt. Voor de slachtoffers zelf heeft dit een effect van eerherstel, aangezien de mishandeling wordt voorgesteld als een sociaal probleem. Eén van de gevolgen van mishandeling is namelijk dat het slachtoffer zichzelf de schuld geeft van de ondergane mishandeling. Het feit dat het in een onderzoeksthema wordt omgezet heeft dit intrinsieke heilzame effect: het geeft aan de vrouwen een “hersteld” beeld van zichzelf.
De studie confronteert de lezer specifiek met de manier waarop deze jeugdervaringen de emotionele gezondheid van de vrouwen beïnvloeden. Het belangrijkste besluit houdt in dat er geen psychologische schade wordt geleden, in vergelijking met de vrouwen die soortgelijke ervaringen niet hebben meegemaakt.
Dit werk vervult een belangrijke rol in de ontwikkeling, doordat het de emotionele gezondheid van de vrouwen in het centrum van de academische belangstelling plaatst. De toekomstige ontwikkeling van deze onderzoekscategorie, zal, mits opname van het aspect gender, ongetwijfeld bijdragen tot een verhoging van de levenskwaliteit van de bevolking, wat op zich het hoofddoel van de menselijke ontwikkeling is.
 

verslag door Prof. Dr C. Delgado, Faculteit Psychologie, Universidad Pontificia de Salamanca, Spanje