Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Analyse van de financiële leefbaarheid van de instellingen gespecialiseerd in micro-krediet in Bolivië

Tania Elena RODRIGUEZ AUAD student laureaat


°1975 Bolivië
Licentie in economie, Universidad Católica Boliviana, La Paz, Bolivië, 1999

Análisis de autosostenibilidad financiera de instituciones de microfinanzas en Bolivia

Tania Rodriguez bestudeerde een 9-tal Boliviaanse financiële instellingen gespecialiseerd in micro-krediet. Voor de periode 1993-1997 ging ze de financiële leefbaarheid van deze instellingen na. Dat onderzoeksthema is stellig beleidsrelevant : er wordt nu algemeen aanvaard dat financiële leefbaarheid de toetssteen is van succesvolle micro-kredietprogramma's. Uit haar conclusies lichten we de volgende punten:
- Globaal gezien groeiden de instellingen sterk maar ze konden dat slechts doen dank zij belangrijke buitenlandse subsidies. Dit is op zich geen goed nieuws voor de verdedigers van micro-krediet volgens marktprincipes.
- Meer positief is dat tijdens de bestudeerde periode alle bestudeerde instellingen naar een grotere financiële autonomie evolueerden.
- Beter nog is het feit dat in 1997 de drie grootste instellingen, goed voor meer dan 70% van de totale leningsportefeuille, en waaronder het beroemde Bancosol, zelfs de drempel van de financiële duurzaamheid bereikten. Dat wil zeggen dat ze met de opbrengsten van hun leningen een rendement realiseerden op het eigen vermogen dat hoger lag dan de opportuniteitskost van kapitaal op de nationale markt.

En dat is dan wel heel goed nieuws. Het wijst erop dat het in de context van een land als Bolivia, zij het meer in de steden dan op het platteland, winstgevend kan zijn om financiële diensten aan te bieden aan de armen. Het nauwgezette opzoekingswerk van Tania Rodriguez verschaft interessante inzichten in de mogelijkheden en beperkingen van micro-krediet, die ook voor andere landen van belang zijn. Des te meer daar Bolivië terecht beschouwd wordt als een pionier van deze benadering.

verslag door Prof. Dr. Robbrecht Renard, Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer, Universiteit Antwerpen