Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Arts worden in de Democratische Republiek Congo/De socioprofessionele loopbaan van de gediplomeerden geneeskunde van de Universiteit van Lubumbashi

Benjamin RUBBERS student laureaat
rubbersbe@yahoo.fr

°1977 België
Licentie sociologie, Université Catholique de Louvain-la-Neuve, 2000

Devenir médecin en république démocratique du Congo / La trajectoire socioprofessionnelle des diplômés en médecine de l'Université de Lubumbashi

Het werk van Benjamin Rubbers buigt zich over het professioneel traject van gediplomeerden geneeskunde van de universiteit van Lubumbashi (Democratische Republiek Congo). Rubbers analyseert de diversiteit aan redenen waarom jonge Kongolezen aan een opleiding geneeskunde starten, hoe ze die opleiding bekostigen, welke hun professionele kansen zijn op de arbeidsmarkt en hoe de afgestudeerden die markt verkennen, en tenslotte hoe de ‘generalisten’ onder hen (in tegenstelling tot ‘specialisten’) hun werksituatie ervaren.
Dit werk is van een zeer hoogstaande kwaliteit. In eerste instantie omdat het handelt over een bijzonder relevant onderwerp: het exploreert op een zeer grondige wijze de onderliggende motivaties en verwachtingen van een belangrijke beroepsgroep in gezondheidssystemen, met name artsen. In een internationale context van wijd verspreide braindrain en grote mobiliteitsstromen van gezondheidswerkers is het inderdaad erg belangrijk om meer inzicht te verwerven in het complex geheel van factoren die de professionele (de)motivatie van gezondheidswerkers bepaalt. Daarnaast legt de studie ook de vinger op het feit (een oud zeer ondertussen) dat de opleiding van Congolese artsen – en dit geldt voor vele ontwikkelingslanden - niet altijd aangepast is aan de moeilijke realiteit op het terrein. Deze discrepantie is één van de bronnen van frustratie en demotivatie voor die Congolese artsen die - al dan niet vrij - gekozen hebben om te werken in het kader van de openbare volksgezondheidsector in rurale gebieden.
Een tweede reden waarom dit werk uitstekend is, is de rigoureuze methodologie die Benjamin Rubbers gehanteerd heeft en de zorgvuldigheid waarmee hij zijn besluiten staaft.
Een derde reden tenslotte is de toon van heel het werk: met name de afwezigheid in heel het werk van Rubbers van enige zelfgenoegzaamheid en/of voyeurisme, en de respectvolle houding waarmee de auteur de mensen in zijn studie, hun gebruiken en hun taal benadert.
 

verslag door Prof. Dr. B. Criel, Departement Volksgezondheid, Instituut voor Tropische Geneeskunde, Antwerpen