Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Bepaling van de landgeschiktheid voor maïsteelt (Zea mays) in de oostelijke Nijldelta (Egypte), gebruikmakend van computertechnologie en teledetectie

Salah Tohamy ABOU-BAKR unknown (1998 only) laureaat


°1963 Egypte
Assiut University, Egypt

Land Suitability Assessment for Maize (Zea mays) Cultivation in the Eastern Nile Delta (Egypt) Using Computer-Based Technology and Remote Sensing

Een land-evaluatiemodel werd uitgewerkt waaruit de noodzakelijke kennis resulteerde voor beleidsmensen om de bodemgeschiktheid voor maïs te bepalen in de oostelijke Nijldelta.
Een uitgebreide gegevensbank werd aangelegd over het doelgebied aan de hand van een uitgebreide literatuurstudie, veldwerk en analyse van satellietbeelden. Productiemogelijkheden van maïs werden berekend voor de verschillende landeenheden van het onderzoeksgebied. Gevoeligheidsonderzoek liet toe de productiebeperkingen te duiden en mogelijke wegen om de maïsproductie te verbeteren aan te geven.
Daar maïs steeds een belangrijkere plaats inneemt in de voeding, is de vraag gestegen en de toename van oppervlakte land is noodzakelijk.
Identificatie van de mogelijkheden en de belangrijke beperkingen van dit gewas leiden tot optimaal landgebruik en verhoogde productie.