Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Bijdrage tot de evaluatie van de stock van mangrove-oesters (Crassostrea Gasa Adanson) in het Nationaal Park van de Saloumdelta, Senegal

Thierry BAY student laureaat


°1974 België
Landbouwkundig ingenieur, Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques, Gembloux, 2000

Contribution à l'évaluation du stock d'huîtres de palétuvier (Crassostrea gasa Adanson) dans le Parc National du Delta du Saloum (Sénégal)

De mangroven, de bossen van de kuststreken tussen het land en de zee langs de estuaria, deltas en tropische baaien, vormen rijke ecosystemen met verschillende mogelijkheden: hout- en zoutproductie, visvangst, winning van oesters. De mangroven behoren echter tot de meest bedreigde ecosystemen ter wereld. Hun duurzame ontwikkeling vereist bijgevolg een correcte evaluatie van het bestand en van hun winningsprocedure, en vervolgens het opstellen van beheersmethodes die het voortbestaan van het bestand verzekeren in milieuvriendelijke productie-omstandigheden. Een dergelijke werkwijze is toegepast door Thierry Bay in zijn voortreffelijke studie van de oesters die zich ontwikkelen op de wortels van de mangrovebomen in het Nationaal Park van de Saloumdelta. Zijn werk, dat uitgevoerd is in moeilijke terreinomstandigheden, en dat volharding en integratie tussen de lokale bevolking vereiste, heeft het hem mogelijk gemaakt een vlugge, betrouwbare en reproduceerbare methode op punt te stellen voor de evaluatie van de stocks en hun potentieel tot regeneratie, alsook voor hun productie voor consumptie. Daarenboven levert hij een basis voor een mogelijke oestercultuur op artificiële onderlagen, hetgeen het harde labeur van de vrouwelijke plukkers aanzienlijk zou verlichten en de bestaande pluk, die vaak verwoestend is voor de boomwortels, zou kunnen vervangen.
Voegen we hieraan toe dat het werk duidelijk is, mooi voorgesteld en op uitstekende wijze geïllustreerd.

verslag door Prof. Dr. Jean-Jacques Symoens, Koninklijke Academie Overzeese Wetenschappen, Brussel