Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Bijdrage tot de hydrochemische studie van de kwetsbaarheid van de oppervlaktewateren in een tropisch stedelijk gebied: gevalsstudie van het waterbekken van Mingoa-Yaoundé

Guy-Romain KOUAM KENMOGNE student laureaat
grkouam@yahoo.fr

°1976 Kameroen
Master’s in de geologie, Universiteit van Yaoundé I, Kameroen, 2001

Contribution à l'étude hydrochimique et à la vulnérabilité des nappes superficielles en zone urbaine tropicale: Cas du bassin versant de Mingoa-Yaoundé

De watervervuiling die werd bestudeerd in het waterbekken van Mingoa-Yaoundé kan ook worden aangetroffen in vele andere ontwikkelingslanden. De demografische druk in de steden maakt het probleem acuter en veralgemeent het.
Deze studie volgt een eenvoudige wetenschappelijke benadering met efficiënte en goedkope middelen, die aangepast zijn aan de lokale context. De verschillende parameters waarmee rekening moet worden gehouden en de oorzaken van de vervuiling, voornamelijk van bacteriologische aard, worden helder en kwantitatief bestudeerd en aangetoond.
Op basis van deze gegevens leidt het werk tot algemene aanbevelingen en tot een voorstel voor een procedure om de vervuiling te verminderen. Dit voorstel is gebaseerd op de afbakening van zones waar de waterplaatsen beschermd worden.
De aanpassing van de onderzoeksmethodes en van de voorgestelde verbeteringen aan de sociaal-economische context zorgt ervoor dat dit werk een reële bijdrage vormt tot de verbetering van de kwaliteit van het drinkwater, wat dan weer een beduidende impact zal hebben op de volksgezondheid.
 

Verslag door Dr. P. Trefois, Departement Geologie en Mineralogie/Cartografie en foto-interpretatie, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Tervuren