Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Bijdrage tot de studie van de essentiële oliën van aromatische planten in Benin; geval van Ocinum basilicum, O. canum en O. gratissimum in het perspectief van hun productie

Eléonore YAYI researcher laureaat
eyayi@syfed.bj.refer.org

°1970 Benin
Maîtrise in chemie, Université de Bénin, 1993

Contribution à l'étude des huiles essentielles des plantes aromatiques du Bénin ; cas de l'Ocinum basilicum, O. canum et O. gratissimum dans la perspective de leur production

Het werk handelt over de studie van etherische oliën van 3 soorten van het geslacht Ocinum : O. basilicum, een aromatische plant die veel gebruikt wordt in de keuken ; O. canum gebruikt in geneeskundige bereidingen en O. gratissimum dat gegeten wordt als groente en waardevolle farmaceutische eigenschappen bevat.
Het gehalte aan etherische oliën werd geanalyseerd in functie van de vegetatieve cyclus van de 3 soorten en van de omgevingsparameters : met name de grond en het klimaat. Het is vooral het farmacologische aspect dat dit onderzoek zo interessant maakt. Het kan model staan voor de wetenschappelijke studie van een veelheid aan planten die in de traditionele geneeskunde gebruikt worden en die geneesmiddelen zouden kunnen opleveren die financieel toegankelijk zijn voor de locale bevolking.
Dit onderzoek schrijft zich dan ook volledig in in een sectoriële prioriteit van de ontwikkelingssamenwerking : die van de volksgezondheid.
Het experimenteel kweken van de geanalyseerde planten is ook relevant voor een duurzame ontwikkeling en zelfs voor de voedselveiligheid.