Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Bijdrage tot de studie van de Zaï: de logica van de verspreiding van de techniek in Yatenga (Burkina Faso)

Eric Arzouma BOLOGO student laureaat
bologo@hotmail.com

°1976 Burkina Faso
Maîtrise in sociologie, Université de Ouagadougou, Burkina Faso, 1998.

Contribution à l'étude du Zai : la logique de la diffusion de la technique dans le Yatenga (Burkina Faso)

Het eindwerk in de sociologie dat Eric Bologo wijdt aan de Zaï, een landbouwtechniek van endogene oorsprong die aangewend wordt door een deel van de boerenbevolking van Yatenga (Burkina Faso), gesteund op een solide landbouwkundige basis, dwingt de operatoren van de rurale ontwikkeling een en ander opnieuw in vraag te stellen. Het werk is opgebouwd rond een goed afgelijnd onderzoeksdomein en hierbij maakt de auteur gebruik van zeer recent ontwikkelde gezichtspunten uit de socio-antropologie van het ontwikkelingsdenken.
De belangrijkste verdienste van deze eindverhandeling in sociologie ligt erin om, via een gevalstudie, enkele pertinente besluiten te trekken zowel voor de landbouwkundigen, de " ontwikkelaars ", de boerenorganisaties, als voor de verschillende scholen in de sociale wetenschappen die zich bezighouden met de studie van vragen rond de ontwikkeling in de ontwikkelingslanden. Er kunnen 2 essentiële lessen uit getrokken worden :
1. Een techniek die endogeen is van oorsprong laat zich niet ipso facto gemakkelijk veralgemenen, zelfs niet in een socioculturele omgeving die homogeen is.
2. De verspreiding van een beproefde landbouwtechniek, die gekend is en beheerst wordt door de boeren, wordt meer bepaald door de configuratie van sociale actoren en wat hierdoor op het spel gezet wordt, dan door de doeltreffendheid van de methode zelf.
Het begrip arena dat de auteur ontleent aan de hedendaagse sociologie toont aan dat het in dit specifieke geval bij het aannemen of verspreiden van een bepaalde praktijk minder gaat om de eigenlijke culturele erfenis van een volk dan wel om sociale verhoudingen die sinds kort ontwikkeld werden door de institutionalisering van de rurale ontwikkeling en zijn actoren.