Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Biodiversiteit van bomen en struiken in het beschermd gebied van Altos de Nsork, Equatoriaal Guinea

Bruno SENTERRE student laureaat


°1976 België
Landbouwkundig ingenieur, Université Libre de Bruxelles, 1999

Biodiversité des ligneux dans l'aire protégée des Altos de Nsork (Guinée Equatoriale)

Biodiversiteit is een recent ontstane term die dikwijls ten onrechte aanzien wordt als synoniem van 'rijkdom aan soorten'. De wetenschap die het best geschikt is voor de studie hiervan is in dit geval systematiek en taxonomie. De meeste definities van biodiversiteit verwijzen echter naar de variabiliteit van het leven zelf in zijn talrijke verschijningsvormen. Als dusdanig is biodiversiteit dus veel meer dan abstracte soortenlijsten van planten en dieren. De term omvat in tegendeel ook de concrete diversiteit aan structuur en functies in een ecosysteem en heeft dus een duidelijk ecologische dimensie.
Bij zijn analyse van een tropisch regenwoud heeft Bruno Senterre de biodiversiteit aldaar zowel concreet als abstract bestudeerd. Hij weet soorten- en familielijsten voor te leggen, op zichzelf natuurlijk zeer verdienstelijk, maar hij heeft ook de bosstructuur op een wetenschappelijke manier geanalyseerd met behulp van een bosbouwkundige inventaris. Dergelijke inventarissen zijn voorwaarde voor het uitstippelen van een ecologisch verantwoord bosbeheer : om te weten hoeveel biodiversiteit men uit een bepaald bos mag onttrekken, heeft men inzicht nodig in de voorraden en in de reproductiecapaciteit ervan. Een andere voorwaarde voor het ontwikkelen van een duurzaam bosbeheer is dat de gebruikers van tropische biodiversiteit in de geïndustrialiseerde wereld niet gefixeerd blijven op enkele soorten die geschikt zijn voor technologische toepassingen. Het is niet omdat een bepaald tropisch bos niet voldoende exploiteerbare Okoumé (Aucoumea klaineana, de ideale houtsoort voor multiplex) bevat, dat het als niet waardevol aanzien wordt in economische termen en dat het dus voor zijn bescherming zou aangewezen zijn op op goodwill berustende natuurbescherming. Het bos van Altos de Nsork heeft waarde dank zij zijn biodiversiteit die heel wat toepassingen kent.

verslag door Prof. Dr. Ir. Hans Beeckman, Laboratorium voor houtbiologie, Africa Museum, Tervuren