Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Chemische, histochemische en biologische studie van fenolverbindingen uit Gossypium Barbadense L.

Wael EL-SAYED HOUSSEN student laureaat


°1973 Egypte
Master in scheikunde van natuurlijke producten / farmacognosie, Mansoura University, Egypte, 2000

Chemical, Histochemical and Biological Study of Phenolic Compounds from Gossypium Barbadense L.

De licentiaatsthesis van Wael El-Sayed is een heel verzorgde en aantrekkelijke studie over de biologisch actieve polyfenolverbindingen in de plaatselijke teeltvariëteit van de katoenplant (Gossypium barbadense l. var. Giza 86). Katoen is één van de economisch belangrijkste teelten, zowel in Egypte als in vele andere ontwikkelingslanden.
Deze soort bevat de stof gossypol, een stof die reeds uitvoerig bestudeerd is en bekend staat in de vakliteratuur omdat ze steriliteit kan veroorzaken bij de mens. Deze soort leidt ook tot een aantal toxische effecten, gedeeltelijk te wijten aan haar metabolisme in het lichaam.

De belangrijkste bijdragen van dit werk zijn:
(1) de gedetailleerde chemische en histochemische karakterisatie van de polyfenolverbindingen (de histochemie is de techniek die gebruikt wordt om de aanwezigheid van de verbinding in de plantenorganen te detecteren door middel van microscopische observatie van bijv. gekleurde derivaten)
(2) de aanpassing van het microbiële testsysteem - in plaats van dure dierlijke celculturen - om het metabolisme van gossypol de evalueren
(3) meest vermeldenswaardig: de ontwikkeling van 3 eenvoudige, goedkope en vlug beschikbare testmethoden om de eigenschappen van gossypol en zijn metabolieten te evalueren.
De resultaten van deze tests hebben aangetoond dat gossypol en zijn afleidingen toxisch zijn voor cellen, dat ze tussenkomen bij de celdeling en dat ze een mogelijke antitumorale werking hebben. De auteur heeft echter aangetoond dat ze ingesloten zijn in bepaalde celcompartimenten, zodat ze de groei van de katoenplant zelf niet hinderen. Enkele van de geïsoleerde flavonoideverbindingen vertonen ook duidelijke oxidatie-remmende eigenschappen.
Deze bevindingen kunnen bijdragen tot het ontwikkelen van onderzoeksmethoden en tot het gebruik van andere goedkope en overvloedig aanwezige bio-actieve stoffen in de farmaceutische industrie. Nog belangrijker is het feit dat de ervaring verkregen uit deze eenvoudige biotestsystemen op de katoenplant gemakkelijk kan worden aangewend om andere, mogelijk nuttige plantensoorten te onderzoeken in ontwikkelingslanden, welke meestal te kampen hebben met beperkte labo-infrastructuur.

verslag door Prof. Dr. Wilfried Rombauts, Afdeling biochemie, Campus Gasthuisberg, Leuven