Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Confrontatie tussen de theoretische aanbevelingen en de politieke discussie binnen de UNESCO met betrekking tot het onderwijs in de ontwikkelingslanden

Quentin DAVID student laureaat
qdavid@ulb.ac.be

°1977 België
Licentie in economische wetenschappen, Université Libre de Bruxelles, België, 2001

Confrontation entre les recommandations théoriques et le discours politique de l’UNESCO en matière d’enseignement dans les pays en voie de développement

De thesis van Quentin David behandelt een onderwerp dat bijzonder belangrijk is voor de ontwikkelingslanden, namelijk dat van het onderwijs. Hij doet dit door de politieke aanbevelingen van de UNESCO te beoordelen in het licht van de meest recente geformaliseerde economische onderzoeken en hij trekt hieruit normatieve besluiten.
Het doel van de onderwijspolitiek moet de ontwikkeling zijn, zoals gepreciseerd in het concept « humane ontwikkeling », voorgesteld door het Ontwikkelingsfonds van de Verenigde Naties. Dit concept heeft als verdienste dat het het begrip verruimt en het objectief preciseert door er, naast het BBP (Bruto Binnenlands Product), ook essentiële elementen, zoals de alfabetiseringsgraad en de levensverwachting, bij te voegen.
De auteur weerhoudt vier discussiepunten : het onderwijsniveau, het doelpubliek, de inhouden en de methodes. Hij concentreert zich echter op de eerste twee, aangezien de laatste twee niet echt aan bod komen in de theoretische werken.
De relevantie van het behandelde probleem voor de ontwikkelingslanden is duidelijk, gezien het belang van het onderwijs in het ontwikkelingsproces en in de persoonlijke zelfontplooiing.
Zij die houden van uiterste nauwkeurigheid zullen aangenaam verrast zijn door de methode die weerhouden werd voor het werk en die gericht is op het onderzoek van de relevantie van de politieke aanbevelingen van de UNESCO, door het gebruik van beschikbare theoretische hulpmiddelen. De methode stelt de auteur in staat conclusies te trekken op het economisch-politieke vlak. Wat betreft de onderwijsniveaus, zou de ontwikkeling stapsgewijs moeten gebeuren (lager, middelbaar en hoger onderwijs) en wat betreft het publiek, wordt de klemtoon gelegd op de vrouw .
Nochtans dringt zich, met betrekking tot dit laatste aspect, een verduidelijking op. De titel spreekt van een confrontatie tussen de politieke discussie en de theoretische studies. Men mag de politieke aanbevelingen niet ondergeschikt maken aan « modellen » die noodzakelijkerwijze beperkt blijven en afhankelijk zijn van de gebruikte hulpmiddelen. Het belang van de verschillende onderwijsniveaus voor de ontwikkeling van een land, bijvoorbeeld, mag niet enkel worden geëvalueerd via het criterium van het rendement van de kapitalen die erin geïnvesteerd zijn.
 

verslag door Prof. Dr. Michel Norro, Instituut voor Ontwikkelingsstudies, Université Catholique de Louvain-la-Neuve