Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Conservering van het genetisch materiaal van lokale sorghum rassen in westelijk Noord-Afrika

Yao DJE researcher laureaat


°1968 Ivoorkust
Maîtrise in fysiologie (genetica), Université d'Abidjan, Ivoorkust, 1993

Conservation des ressources génétiques des races locales de sorgho en Afrique du Nord occidentale

Dit proefschrift handelt over de genetische diversiteit van sorghum, één van de belangrijkste graangewassen in de droge tropische streken en in het bijzonder in de Sahel. De originaliteit van de benadering ligt in de grondige analyse die Dr. Yao Dje maakt van de genetische structuur van traditionele sorghumvariëteiten uit het Noordwesten van Marokko. Naast de klassieke morfologische kenmerken, heeft hij gebruik gemaakt van de meest moderne enzymatische en moleculaire merkers, die toelaten de graad van variabiliteit tussen plantenpopulaties met een hoge nauwkeurigheid in te schatten.
In zijn studie heeft de auteur zich gericht op de vergelijking van de variabiliteit tussen sorghumvariëteiten afkomstig van de wereldcollectie die in Marokko werden geïntroduceerd, en locale variëteiten gekweekt in Marokkaanse velden. De resultaten hebben geleid tot de bevestiging van het belang van de in situ bemonstering als een methode voor het in stand houden van de locale variëteiten, die een uiterst belangrijke genetische bron voor de creatie van nieuwe, meer resistente en meer productieve variëteiten vertegenwoordigen.
Zijn navorsingswerk houdt dus rechtstreeks verband met de plantenveredeling van een belangrijk graangewas van de Sahel-bevolking en draagt hierdoor bij aan de bestrijding van de ondervoeding van de bevolking in ontwikkelingslanden. De gebruikte methodologie kan bovendien toegepast worden op andere gewassen en vormt zodoende ook een belangrijke bijdrage tot de bescherming van het genetisch erfgoed van Afrika.

verslag door Prof. Dr. Michel Jacobs, Laboratorium voor plantengenetica, Instituut voor moleculaire biologie, Vrije Universiteit Brussel