Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

De bevoorrading van drinkwater in de rurale zones van sub-Sahara Afrika

Arnaud LECLERQ student laureaat
arnaudll@hotmail.com

°1979 België
Licentie in de economische wetenschappen, Facultés Universitaires Saint-Louis, Brussel en Université Libre de Liège, 2001

L’approvisionnement en eau potable dans les zones rurales de l’Afrique sub-saharienne

Gedurende de laatste 15 jaar hebben we in de Sahel een algemene trend van radicale hervorming van de levenswijzen gezien, waaronder de snelle evolutie van het landelijk milieu. Sinds de jaren negentig hebben de veranderingen in de productiemethodes, de snelle urbanisatie en de politiek van decentralisatie ertoe geleid alles in sterkere mate onder gemeentelijk beheer te brengen. Dit was in het bijzonder het geval voor de landelijke gebieden, door de oprichting van rurale gemeenten in vele West-Afrikaanse landen. In dit verband rijzen nieuwe uitdagingen, gelinkt aan andere manieren om in gemeenschap te leven, waaronder de definiëring en het beheer van de gemeenschappelijke (publieke) goederen. Het probleem van de toegang tot drinkwater wordt, samen met dat van de zekerheid van grondbezit, de beslissende factor in het nieuwe staatsburgerschap dat geleidelijk aan het opkomen is in de landelijke regio’s in de Sahel.

De verdienste van het werk van Dhr. Leclerq bestaat erin dat hij het fundamentele probleem aanraakt van het beheer van drinkwater op het rurale dorpsniveau en in dit verband verhelderende en nuttige denkpistes en acties voorstelt.

Het belang van dit werk ligt in het feit dat Dhr. Leclerq erin geslaagd is de complexiteit van het probleem af te bakenen door de economische, politieke, sociale en culturele aspecten te combineren. Hij bevestigt dat de staten niet geslaagd zijn in hun poging het beheer van het drinkwater in handen te nemen. Hij onderzoekt ook de beperking van privé-management. Tenslotte formuleert hij, op een realistische en lucide manier, de voorwaarden voor een collectief beheer. Op die manier tekent hij de basis uit van een gemeentelijk (pluralistisch) beheer van dit gemeenschappelijk goed.

verslag door Prof. Dr. P.-J. Laurent, Antropologie en Sociologie, Departement politieke en sociale wetenschappen, Université Catholique de Louvain-la-Neuve