Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

De distributiekanalen van rijst in het Mekongdistrict

Thomas DOGOT unknown (1998 only) laureaat


°1972 België
Landbouwingenieur, Specialisatie: Rurale Economie en Sociologie (1995) & Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) in Landbouw- en Biotechnologie (1998), Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux

La filière rizicole dans la région du Mékong

Rijst neemt in het economische, sociale en politieke leven van Vietnam een essentiële plaats in. Hoewel de rijstuitvoer voor Vietnam een belangrijke deviezenbron is, blijft hij toch achter ten aanzien van het binnenlands verbruik. De mondialisering en de marktregelingsmechanismen voor basisproducten maken het competitiviteitsprobleem voor een productieland cruciaal. De draagwijdte van het effect van de rijsthandel op nationaal Vietnamees vlak zal ook afhangen van de mate waarin men de tegenstrijdigheden tussen de competitiviteitsvereisten en de doeleinden voor economische en sociale ontwikkeling kan opheffen.
Voor de politici rijzen belangrijke vragen met betrekking tot de te volgen politiek.
Moeten de rijstproducenten worden gesteund om de uittocht uit landelijke en agrarische gebieden te stoppen? Hoe kan men een hoge rijstprijs in overeenstemming brengen met competitieve loonkosten op het vlak van de subregio? Welke beschermingsmaatregelen zijn aangewezen tegenover een verzwakte en instabiele wereldmarkt?
De antwoorden op deze vragen zijn ingewikkeld. De financiële analyse uitgevoerd voor de sector van de rijstuitvoer maakt reflectie op basis van kwantitatieve waarnemingen ten velde mogelijk. Op micro-economisch vlak wordt de financiële balans van de verschillende actoren opgemaakt en evalueert men de rendabiliteit van hun activiteit. Op een geaggregeerd niveau evalueert de analyse de bijdrage van de hele sector tot de creatie van nationale welvaartsgroei, alsook de wijze waarop de inkomsten worden verdeeld.