Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

De duurzaamheid van gedecentraliseerde financiële systemen, gespecialiseerd in kredieten aan kleine en middelgrote ondernemingen. Gevalstudie: 'Corposol-Finansol' in Colombië

Marc LABIE unknown (1998 only) laureaat


°1968 België
Licentie economische en sociale wetenschappen (1992) & Doctoraat Toegepaste Economische Wetenschappen (1998), Université de Mons-Hainaut

La pérennité des systèmes financiers décentralisés spécialisés dans le crédit aux petites et micro-entreprises. Étude du cas 'Corposol-Finansol' en Colombie

Aangepaste financiële steun aan kleine en zeer kleine ondernemingen in ontwikkelingslanden vormt een fundamenteel thema omdat het aandeel van dergelijke ondernemingen in de tewerkstelling op ca. 50% wordt geraamd. Gedecentraliseerde financiële systemen lijken goed te beantwoorden aan de noden van (zeer) kleine ondernemingen door het cumulatief effect van de geïnvesteerde kapitalen en doordat ze de (zeer) kleine ondernemers de mogelijkheid bieden hun eigen ontwikkeling in de hand te nemen. Maar die gedecentraliseerde financiële systemen blijken vaak broos te zijn.
Het is de verdienste van de auteur de voorwaarden voor de bruikbaarheid en duurzaamheid van deze instellingen onderzocht te hebben. Hij steunde daarbij op de analyse en de toepassing van financiële- en banktheorieën, maar integreerde de vereisten van een aangepaste werkwijze, en hield rekening met de verplichtingen van de plaatselijke instellingen. De auteur herkent, analyseert en preciseert de duurzaamheidsvoorwaarden van de gedecentraliseerde financiële systemen. Deze tweevoudige benaderingswijze, theoretisch en op het terrein, levert een belangrijke bijdrage tot het ontwerpen van talrijke programma's voor (zeer) kleine ondernemingen die in bi- en multilaterale samenwerkingsverbanden gerealiseerd kunnen worden.