Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

De economische last van de acute diarreepathologie bij kinderen jonger dan drie jaar, in de Amazoneregio’s en gebieden in het Andesgebergte in Peru

José Carlos ARCA VERA student laureaat
jarca_vera@hotmail.com

°1976 Peru
Master in gezondheidseconomie, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Peru, 2006

La carga económica de la enfermedad diarréica aguda en niños menores de 3 años en localidades de la sierra y selva del Perú

In deze thesis ontwikkelt de auteur een model van de economische lasten die de pathologie van acute diarree met zich meebrengen, dat niet alleen gebaseerd is op de directe kosten maar ook op de indirecte kosten voor de familie en de Peruviaanse civiele maatschappij. De kosten van de handelingen die bedoeld zijn om ziekten te voorkomen of de gezondheid te bevorderen, zoals de prijs van de consultaties in het gezondheidscentrum, de prijs voor laboratoriumonderzoeken, de prijs van medicijnen of van bepaalde diëten die de kinderen moeten volgen, zijn directe kosten die doorgaans makkelijk te evalueren zijn. De indirecte kosten zijn daarentegen veel moeilijker op te noemen en te becijferen. Vertrekkende van gestructureerde enquêtes bij 77 Peruviaanse gezinnen uit gebieden in het Andesgebergte en de Amazoneregio’s, probeert de auteur de kosten op te sommen evenals het inkomensverlies bij de pathologie: verplaatsingen om het gezondheidscentrum regelmatig te bezoeken, het stopzetten of terugschroeven van jobs bij de verwanten van het zieke kind, verlies van fysieke en intellectuele capaciteiten die in de toekomst te verwachten zijn voor het kind en verlies van toekomstig menselijk kapitaal voor het land.
Door vervolgens het economische model in twee bergregio’s en in twee regio’s in de hoogvlakte van Peru te evalueren, berekent de auteur dat de economische last van de pathologie van acute diarree bij kinderen onder drie jaar de Peruviaanse maatschappij in 2002 een miljoen Amerikaanse dollar kostte.
Wat de gezondheidszorg betreft, zullen er sommigen beweren dat het niet realistisch is om één enkele economische evaluatie te maken van de indirecte kosten van een pathologie. Het model dat
in dit werk wordt voorgesteld heeft zijn beperkingen – zoals bovendien door de auteur onderlijnd – die ervoor zorgen dat de onderzoekers over het algemeen tot verschillende interpretaties komen wanneer ze de indirecte kosten beschouwen. De keuzes die de auteur heeft gemaakt zijn echter wel de moeite waard geweest. Dit werk, dat aangenaam is om te lezen en erg gestructureerd en methodisch is opgesteld, kan het vertrekpunt vormen voor een nieuwe aanpak om een volksgezondheidsbeleid te definiëren in een land zoals Peru.
Hoewel de studie in Peru werd uitgevoerd, is ze relevant voor de ontwikkeling van heel wat arme landen. De pathologieën van acute diarree blijven een groot probleem voor de volksgezondheid in weinig verstedelijkte gebieden waar er, naast de voedselonzekerheid, ook een duidelijk gebrek is aan gezondheidsdiensten en onvoldoende toegang is tot drinkbaar water. Zowel voor de gezinnen als voor de staat vormt het berekenen van de reële kosten, in het bijzonder de indirecte kosten, van de aanpak van de pathologie een krachtig argument om een staat aan te moedigen een doeltreffender preventie- en behandelingsbeleid te voeren.
In tijden van internationaal samenwerkingsbeleid dat eerder gericht is op een sectoriële financiering van de gezondheid dan op een financiering per project, is dit werk ook een pleidooi om de geldschieters ertoe aan te sporen de grenzen van de gezondheidssector te overschrijden door de ontwikkelingslanden op een algemener niveau te financieren. Zo zouden de staten een beleid van indirecte steun aan de gezondheidssector kunnen opzetten.
 

verslag: Prof. A. Robert, verantwoordelijke voor de eenheid epidemiologie, biostatistiek en operationele methoden in de volksgezondheid, Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve