Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

De geochemie van zouthoudende bronnen in het zuidwestelijk Mamfe bekken en de betekenis ervan voor de toegepaste sedimentologie

Emmanuel ESEME student laureaat
e.eseme@eudoramail.com

°1973 Kameroen
Master's in toegepaste geologie, University of Buea, Kameroen, 2001

Geochemistry of salt springs in the Southwestern Mamfe Basin and its significance to applied sedimentology

Deze master’s thesis bestaat uit de studie van verschillende zouthoudende bronnen in het zuidwesten van Kameroen, in de streek van Mamfe. Dhr. Eseme heeft ze op fysisch en geochemisch vlak gekenschetst en heeft hun industrieel potentieel geëvalueerd.
Dhr. Eseme heeft zich gebaseerd op de lectuur van verschillende publicaties bij het plaatsen van het onderwerp in zijn regionaal geologische kader, het sedimentaire Mamfe bekken, met een diepte van meer dan 4 km. Hij beschrijft op een kritische wijze de gebruikte methodes (soort staalname, analytische methodes). Daarna geeft Dhr. Eseme een nauwkeurige beschrijving van de bekomen resultaten door een objectieve technische interpretatie te geven voor elke bron, wat essentieel is voor een industriële evaluatie.
De meer geavanceerde interpretatie van de resultaten toont aan dat deze zouthoudende waters niet overeenstemmen met zeewater en dat ze niet voortkomen uit de samenpersing van sedimenten. Ze zijn echter ontstaan door de ontbinding van evaporieten in de diepte door meteorisch water. Deze evaporieten hebben zich gevormd tijdens het binnenstromen van zeewater gedurende een droge klimaatsperiode van het Krijt.
Dhr. Eseme eindigt zijn werk met een evaluatie van het economisch potentieel van de zouthoudende bronnen in het Mamfe bekken. Een gemakkelijk op te zetten methode, het elektrisch geleidingsvermogen, wordt met succes getest om de zoutproductie dagelijks te evalueren en te controleren. Voor elke bron heeft Dhr. Eseme de jaarlijks te recupereren hoeveelheid zout berekend alsook de zuiverheid ervan, welke hoog is: het NaCl-gehalte ligt tussen 94,8% en 99,6% van het droge residu. Deze zuiverheid is uitstekend voor industriële toepassingen maar om het Mamfe zout te gebruiken als specerij is een zuivering nodig. Dhr. Eseme heeft een lijst opgesteld met aanbevelingen voor eventuele exploitanten. Bij wijze van bijkomend toekomstperspectief toont Dhr. Eseme aan dat de geochemie van deze zouthoudende waters laat zien dat de streek een doelwit kan zijn voor aardolie-exploratie.
Dhr Eseme’s studie is goed georganiseerd en geschreven en wetenschappelijk degelijk onderbouwd. Met weinig middelen levert Dhr. Eseme voldoende elementen om de huidige artisanale zoutexploitatie van Mamfe te ontwikkelen. Dit zou in hoge mate kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van deze regio. Daarbij komt nog dat, vermits zout continu wordt geproduceerd, dit vaak meer als een last dan als een voordeel voor het milieu wordt aangezien. De industriële productie zou gemakkelijk kunnen kaderen binnen een project van duurzame ontwikkeling.

verslag door Dr. J.-P. Liégeois, Isotopische Geologie, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Tervuren