Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

De introductie van "cost-sharing" in de gezondheidszorg: een gevalstudie in Tanzania

Sarah DEWILDE student laureaat
sarahdewilde@yahoo.com

°1977 België
Licentiaat economische wetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven, 1999

De introductie van "cost-sharing" in de gezondheidszorg: een gevalstudie in Tanzania

In de geschiedenis van de mensheid is "kostendelen" voor geneeskundige zorg een relatief recent fenomeen. Standaarden voor organisatie bestaan nog steeds niet, getuige de ruime verschillen ook tussen verschillende ontwikkelde landen, getuige ook de reeks hervormingen met hevige discussies pro en contra in Verenigde Staten. Verzekeringssystemen hebben belangrijke voor de hand liggende voordelen, maar ook nadelen zoals overconsumptie, de verhoogde kosten voor de gemeenschap, een herverdeling over de verschillende leeftijden en inkomensklassen, een hoge administratieve kost. Het siert dan ook Sarah Dewilde, dat zij een origineel, complex en tijdrovend bevolkingsonderzoek heeft opgezet, om het effect van het invoeren van een zeker "remgeld" in kaart te brengen. Een remgeld dat op zich toelaat een regelmatige aankoop van medicijnen te voorzien, en op andere manieren de kwaliteit van de zorgen te verhogen. Ergens voorspelbaar, maar toch ontgoochelend, blijkt dat vooral de rijken hiervan gebruik maken, en ook de rijkeren uit de omliggende dorpen.
Het is mooi een parallel te trekken tussen deze studie en de publicaties over de evolutie van de gezondheidszorg in de Verenigde Staten, waar totnogtoe een forse weerstand bestaat tegen een verzekeringssysteem zoals in de West-Europese landen. Hier wordt de allerarmsten een goede gezondheidszorg gegarandeerd, terwijl via het remgeldsysteem zowel een goede kwaliteit wordt bevorderd als overcomsumptie wordt tegengegaan.