Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

De invloed van Long Xuyen City op de waterkwaliteit van de Hau rivier (Mekong Delta, Vietnam)

Pieter Jan HAEST student laureaat
pieterjanhaest@yahoo.com

°1980 België
Bio-ingenieur in de milieutechnologie, Katholieke Universiteit Leuven, 2003

The Influence of Long Xuyen City on the Water Quality of the Hau River (Mekong Delta, Vietnam)

Deze thesis kadert in een eerste verkennend onderzoek naar de waterkwaliteit van de waterlopen in de Mekong Delta, Vietnam, uitgevoerd door het “Center of Environmental Engineering & Renewably Energy, College of Technology, Can Tho University”.
In zijn onderzoek heeft ingenieur Haest veel aandacht besteed aan het opmeten van diverse waterkwaliteitsvariabelen: temperatuur, conductiviteit, pH, opgeloste zuurstof, vaste stof, stikstof, fosfor, BOD5, COD en totale coliformen. Het doel is enerzijds de watervervuiling ten gevolge van huishoudelijk afval in te schatten en anderzijds voorstellen te formuleren om het probleem op te lossen. Het eindwerk van Pieter Jan Haest gaat verder dan een beschrijving van metingen. Een waterkwaliteitsmodel wordt toegepast om bepaalde situaties te bestuderen en op basis daarvan relevante conclusies te trekken.
De ontwikkelingsrelevantie van dit werk is zeer hoog: het brengt de problematiek van watervervuiling in de Mekong delta veroorzaakt door de stad Long Xuyen goed in kaart, het beschrijft de verschillende hydraulische factoren die mee aan de basis liggen van de lage waterkwaliteit en schuift een aantal mogelijke oplossingen naar voor. Voor elk van deze oplossingen wordt de haalbaarheid nagegaan, niet zozeer op technisch vlak, maar eerder op sociaal vlak, aangezien het duidt op noodzakelijke mentaliteitsveranderingen van de lokale bevolking. Uit deze thesis mag blijken dat met betrekkelijk kleine oplossingen een grote verbetering kan worden verkregen mits de inwoners van de stad voldoende te sensibiliseren.
 

verslag door Prof. Dr. L. Egghe, Hoofdbibliothecaris Universiteitsbibliotheek Limburgs Universitair Centrum & Gasthoogleraar Universiteit Antwerpen