Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

De liberalisering van interne beveiliging : Gevalsstudie van privé-beveiligingsfirma’s in Kameroen, de proliferatie van lichte wapens en de gevolgen ervan op stadscriminaliteit

Cristopher EKOM student laureaat
ekhrys@yahoo.com

°1967 Kameroen
Bachelor’s in rechten, Université de Yaoundé, Kameroen, 1991

The Liberalisation of Internal Security : Case Study of Private Security Firms in Cameroon, the Proliferation of Small Arms and Consequences on Urban Criminality

De originaliteit van het onderwerp is het eerste wat bij het werk van de heer Ekom opvalt. De veiligheid is een probleem voor vele landen en men grijpt steeds meer naar vormen van privé-beveiligingsfirma’s, die soms uit één of twee personen bestaan, maar ook tot heuse legertjes kunnen uitgroeien. Als men bedenkt dat men met kleine, goed bewapende en getrainde manschappen veel kan bereiken in een land dat weinig gestructureerd is, dan zijn deze privé-beveiligingsfirma's een reëel gevaar voor de ontwikkeling van het land. Dit maakt ook dat schrijven over dit onderwerp geen evidentie is.
Voor zijn werk heeft de heer Ekom vele van deze bedrijfjes zelf opgezocht en geïnterviewd. Het blijkt dat hun taakomschrijving niet steeds duidelijk is, waardoor allerlei excessen mogelijk worden. Wanneer deze bedrijfjes door de overheid toegelaten worden, dan krijgen ze ook een licentie om lichte wapens te kopen. Gezien de beperkte controle, leidt dit in de praktijk tot een proliferatie van lichte wapens, die dan niet alleen voor veiligheidsdoeleinden gebruikt worden, maar ook in het criminele circuit terechtkomen, waardoor de stadscriminaliteit gestegen is.
Als zou blijken dat privé-beveiligingsfirma's soms nuttig werk kunnen verrichten, omdat de overheid niet alles kan controleren, dan is het toch een absolute vereiste dat de controle op deze bedrijven verscherpt wordt. Zoals de proliferatie nu is, leiden ze enkel tot destabilisering en hogere criminaliteit.
De heer Ekom heeft zijn lezers niet alleen met valabele argumenten overtuigd maar ook het feit dat hij de situatie op het terrein goed verkend heeft, maakt hem geloofwaardig. Zo is dit werk uitgegroeid tot een nuttig document zowel voor de universiteit als voor een beter beleid in zijn land.

verslag door Prof. Dr. P. Nauwelaerts, Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en –beheer, Universiteit Antwerpen