Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

In de politiek van de regenboog : Creolen en de civiele maatschappij op Mauritius

Rosabelle BOSWELL researcher laureaat
r.laville@ru.ac.za

°1971 Zuid Afrika
Master’s in de sociale wetenschappen, University of Cape Town, Zuid-Afrika, 1996

In the Politics of the Rainbow : Creoles and Civil Society in Mauritius

Het artikel van Rosabelle Boswell maakt deel uit van haar doctoraatsthesis over de creolen op Mauritius. Het is bijzonder interessant door de analyse van de wijze waarop de marginalisering van de creolen op Mauritius zich voordoet binnen een context van democratie en opkomst van een civiele maatschappij. Rosabelle Boswell reageert op bepaalde analyses, waaronder deze van Henry Srebnik, die niet genoeg aandacht besteden aan de socio-etnische tegenstellingen, ten voordele van een vrij algemene lofzang op deze civiele maatschappij. Zij doet dit door meer in het algemeen aan te tonen dat de etnische identiteit, in voortdurende hervorming, een kracht is voor deze volkeren die afkomstig zijn uit de slavernij. Zij toont ook aan hoe de economische ontwikkeling en de formele democratie zich schikken in de groeiende socio-etnische ongelijkheden. Door dit te doen, zet zij ons op het spoor van een noodzakelijke participatie op het niveau van de lokale gezagsorganen. Zonder deze participatie zullen de gemarginaliseerde groepen geen enkel voordeel hebben bij de politieke democratisering. De participatie kan niet worden tot stand gebracht als de vorm ervan wordt opgelegd door de dominerende groepen, door gebruik te maken van hun culturele formuleringen. Er mag niet worden beknibbeld op de symbolen, de identiteitsverankering noch op de sociale netwerken waarmee deze creolen zich vereenzelvigen.

verslag door Prof. Dr. Marc Poncelet, Sociale verandering en ontwikkeling, Departement sociale wetenschappen, Université de Liège