Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

De toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie: gevolgen voor de diamantindustrie

Kenneth VERSCHOOTEN student laureaat
kennethverschooten@hotmail.com

°1978 België
Handelsingenieur, Vrije Universiteit Brussel, 2002

De toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie: gevolgen voor de diamantindustrie

In dit eindwerk worden de gevolgen van de toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie geanalyseerd. De Wereldhandelsorganisatie beoogt de liberalisering van de wereldhandel en wil in dit verband de handelsstromen zo vlot mogelijk laten lopen. China diende in 1986 officieel een aanvraag voor toetreding in en heeft 15 jaar gewacht op de uiteindelijke toetreding. In het kader van deze toetreding verlaagde de Chinese overheid de invoerbelasting op ruwe diamant van 30 naar 17 procent.
Aan de hand van een partieel evenwichtsmodel en een empirisch onderzoek bestudeert de auteur in dit verband twee vragen. Ten eerste wordt er vanuit het standpunt van de Volksrepubliek China nagegaan wat de gevolgen van deze tariefverlaging zijn voor de welvaart van het land. Deze vraag is relevant voor de positie van China als economische handelspartner. Een tweede onderzoekstopic betreft de vraag of de toetreding tot de Werelhandelsorganisatie China aantrekkelijker maakt als vestigingsplaats voor diamantverwerkende bedrijven. Meer bepaald gaat de auteur in dit verband na of meer ruwe diamant die afkomstig is van het Antwerps diamantcentrum zal worden geslepen in de Chinese slijpcentra ten koste van andere instellingen.
Wat betreft de eerste vraag stelt de auteur vast dat er een welvaartstijging plaatsvindt door de tariefverlaging. Deze totale stijging is echter beperkt doordat de diamantsector slechts een klein percentage van de Chinese economie uitmaakt en in de analyse enkel de invoer vanuit België werd bekeken. Met betrekking tot de tweede vraag komt de auteur tot het besluit dat de andere Aziatische slijpcentra scherpe concurrentie zullen ondervinden van China en zich in de toekomst waarschijnlijk meer zullen moeten toeleggen op duurdere categorieën van ruwe diamant waar het aandeel van de loonkost verhoudingsgewijs lager ligt.

verslag door Prof. Dr. F. Roodhooft, Departement Toegepaste Economische Wetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven