Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

De voedingsecologie en de effecten van polyfenolen van jonge scheuten bij geiten van het Ankole ecosysteem van woeste weidegrond in Oeganda

John David KABASA researcher laureaat


°1965 Oeganda
Master in diergeneeskunde, Makerere University, Oeganda, 1995

The Nutritional Ecology and Effects of Browse Polyphenols in Goats of the Ankole Range Land Ecosystem in Uganda

Relatief grote oppervlakten aan struikgewas en gras van lage kwaliteit vormen een van de weinige beschikbare " grondstoffen " van ontwikkelingslanden zoals Oeganda. Kleine herkauwers zoals geiten zijn uniek geschikt om dit plantaardig materiaal om te zetten in vlees en melk, als een mobiele en bewaarbare vorm van voedsel. Worminfecties van de dieren vormen echter een belangrijke barrière voor deze activiteit. Ontworming met (dure) geneesmiddelen biedt theoretisch een oplossing voor dit probleem maar wordt slechts beperkt toegepast.
Het werk van Dr. Kabasa toont aan dat de infectiegraad van de dieren kan gecontroleerd worden op een natuurlijke manier, door het tanninegehalte van selectief begraasd struikgewas. Tannines zijn natuurlijk aanwezige, bio-actieve bestanddelen van de plant Meer algemeen heeft de laureaat aangetoond dat de variatie in het tannine gehalte rechtstreeks in verband staat met de productiviteit van de geiten, gemeten aan gewichtsverandering en aantal en groei van nakomelingen.
Opmerkelijk is de grondige wetenschappelijke aanpak van de studie waarin de grondregels van statistisch verantwoorde proefopzet en interpretatie van resultaten op een voorbeeldige manier toegepast worden. De professionaliteit van Dr. Kabasa blijkt verder uit een volledige en zeer diepgaande vergelijking van zijn resultaten met recente litteratuurgegevens. Zijn resultaten laten ook vermoeden dat naast veterinaire ook nutritionele oorzaken de waargenomen effecten kunnen verklaren en het werk vormt daarom ook een zeer goede basis voor verder onderzoek. Tenslotte is misschien de grootste verdienste van het werk dat de resultaten onmiddellijk vertaalbaar zijn op het terrein. Dit moet de Oegandese boer toelaten een betere keuze te maken van beschikbaar graasland, met alle mogelijke te verhopen positieve economische en sociale gevolgen.

verslag door Prof. Dr. Daniël Demeyer, Vakgroep dierlijke productie, Universiteit Gent