Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

De wevers van een andere ontwikkeling. Ervaringen van de gemeentelijke organisatie in Totonicapán, Guatemala

Maria Victoria GARCIA student laureaat
mvgarcia@intelnet.net.net

°1969 Guatemala
Licentie in politieke en sociale wetenschappen, Universitad Rafael Landivar, Guatemala, 1996

Los tejedores de otro desarrollo. Las experiencias de organización comunal en Totonicapán, Guatemala

Het werk van de auteur is van een rigoureus wetenschappelijk niveau. Het onderzoek biedt een originele analysemethode, met als doel ons de ontwikkelingsprocessen van de rurale gemeenschappen op de Guatemalteekse hooglanden beter te doen begrijpen. Met als focus de historische ervaring van de bevolking van de gemeente Totonicapán, bekritiseert het onderzoek het gebruik van het paradigma van de modernisatie als een betrouwbare methode om de ontwikkelingsprocessen in the landbouwgemeenschappen in Guatemala te verduidelijken. Als alternatief vestigt de auteur de aandacht op politieke en culturele waarden inherent aan het specifieke karakter van een Maya-gemeenschap. Op die manier kunnen de ontwikkelingsprocessen op een andere manier geïnterpreteerd worden.
Door de visie van de auteur heeft de geïnteresseerde lezer de mogelijkheid de geschiedenis van Guatemala te herontdekken vanuit het perspectief van een Maya landbouwgemeenschap. De grondprincipes van het ontwikkelingswerk waarvoor verschillende organisaties in Guatemala het initiatief hebben genomen, kunnen dus in vraag worden gesteld. Het originele karakter van de analyse voorgesteld door de auteur, is een uitstekend voorbeeld voor gelijkaardige onderzoeken in andere ontwikkelingslanden.