Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Dendrochronologische evaluatie van het El Niño-effect te Oost-Afrika

Kristof HANECA student laureaat
kristof.haneca@rug.ac.be

°1976 België
Bio-ingenieur in het land- en bosbeheer, Universiteit Gent, 1999

Dendrochronologische evaluatie van het El Niño-effect te Oost-Afrika

Bomen, bossen en hout zijn belangrijk voor het functioneren van een samenleving. Dit is heel duidelijk in niet-geïndustrialiseerde landen. In equatoriaal Oost-Afrika is de mens voor zijn overleven rechtstreeks aangewezen op het Miombo-bos, een speciaal type open bos (forêt claire).
Bomen zijn niet alleen zeer nuttig, ze vormen ook een geweldig wetenschappelijk potentieel. Omdat ze langlevende standplaatsvaste organismen zijn, slaan ze immers informatie over de milieuomstandigheden op in het hout. Het groeiringpatroon b.v. is bijzonder leerrijk en laat in bepaalde omstandigheden toe om b.v. meteorologische gegevens af te leiden voor tijden of plaatsen waar ze met moderne apparatuur niet opgemeten zijn.
Kristof Haneca heeft Brachystegia spiciformis, een Miombo-boomsoort van de familie van de vlinderbloemigen, intensief onderzocht. Hij heeft een aantal bomen aan een anatomische studie onderworpen en slaagde erin om het onderscheid tussen verschillende variëteiten te maken op basis van microscopische kenmerken van het hout. Hij heeft ook nagegaan of er in het groeiringpatroon informatie over het milieu en meer bepaald over het El Nino effect terug te vinden is. Met geavanceerde rekenmethodes kon bij de onderzochte Brachystegia's slechts een zwak klimatologisch signaal aangetoond worden. Bij Isoberlinia tomentosa, een boom van het Miombo woud uit dezelfde familie, bleek dit El Nino signaal duidelijk veel sterker te zijn.
Kristof Haneca's werk kan beschouwd worden als een pionierswerk op het vlak van de studie van de invloed van El Niño op de Afrikaanse ecosystemen. Het lijdt geen twijfel dat men voor een duurzame ontwikkeling van deze systemen nood heeft aan een goede kennis van de gunstige , maar soms ook rampzalige effecten van El Niño op de productiviteit van bossen, gewassen en visserij.