Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Determinanten van de vruchtbaarheid in India. Analyse gebaseerd op het nationale gezins- en gezondheidsonderzoek, 1992-1993

Sylvie GADEYNE unknown (1998 only) laureaat


°1970 België
Licentie in de sociologie, Universiteit Gent, 1992

Les déterminants de la fécondité en Inde. Analyse à partir des données de l'enquête nationale de famille et santé, 1992-1993

Het gaat hier om een analyse van de belangrijkste determinanten die enerzijds de variantie van de vruchtbaarheid in Indië op regionaal en individueel vlak kunnen verklaren en anderzijds de verschillende theorieën over vruchtbaarheid kunnen verifiëren. De keuze van Indië biedt de auteur hiertoe een bijzonder gunstige gelegenheid door de omvang, de demografische veranderingen en de culturele verscheidenheid van dat land. De auteur heeft het verband tussen vruchtbaarheid en talrijke andere indicatoren kunnen aantonen en het belang van elke factor kunnen afwegen. Door de demografische problematiek in te passen in het ontwikkelingsvraagstuk erkent de auteur het overwegend belang van de sociaal-culturele ontwikkeling als factor in een kentering van de vruchtbaarheid. Zij steunt zich daarbij op de analyse van een aanzienlijke en gevarieerde bevolking.
Dit werk betekent een bijdrage waarmee in het ontwikkelingsbeleid rekening moet worden gehouden.