Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Determinanten van kinderarbeid

Bert VERCAMER student laureaat
bert@vercamer.be

°1979 België
Licentie in de economische wetenschappen, Universiteit Gent, 2001

Determinanten van kinderarbeid

In zijn licentiaatsthesis economische wetenschappen aan de universiteit van Gent bestudeert Bert Vercamer de determinanten van kinderarbeid in de ontwikkelingslanden. Hij bespreekt enkele theoretische modellen uit de recente economische literatuur, waarin kinderarbeid als een rationele maar tweede-beste keuze van de ouders wordt voorgesteld onder de druk van de gezinsarmoede en externe factoren zoals slecht werkende kapitaalmarkten. De inzichten uit deze modellen worden besproken en geconfronteerd met de resultaten uit empirisch onderzoek. Belangrijke determinanten van kinderarbeid worden besproken. Klassiek wordt armoede van gezinnen als voornaamste factor naar voor geschoven, maar de auteur besteedt ook aandacht aan sociologische en beleidsfactoren. Hij maakt daarbij een selectief en goed gestructureerd overzicht van de literatuur. Een hoofdstuk wordt gewijd aan het onderwijs, waarin naast de beschikbaarheid van betaalbaar basisonderwijs ook andere aspecten aan bod komen, zoals de timing van het schooljaar en de inhoud van de programma’s. Een ander hoofdstuk is gewijd aan sociologische factoren, met name geslacht van het kind, gezinsgrootte, geslacht en opleiding gezinshoofd, stad versus platteland. Op het einde van de thesis stelt de auteur de resultaten voor van een eigen regressieanalyse uitgevoerd met representatieve steekproefgegevens van ontwikkelingslanden. Daaruit komen als significante variabelen van kinderarbeid naar voor: armoede, scholing van de ouders, onderwijsuitgaven door de overheid, urbanisatie, en, sterkst van al, de ongelijkheid in de maatschappij. Deze resultaten bevestigen die van meer gedetailleerd onderzoek, maar het uitzonderlijke belang van inkomensongelijkheid als verklarende factor is wel opvallend. De auteur is voorzichtig in zijn conclusies, en laat in het midden of de rest van de wereld een grote rol heeft in het bestrijden van kinderarbeid in de arme landen. De studie benadrukt vooral binnenlandse factoren: economische groei, uitgaven voor basisonderwijs, en een vermindering van de ongelijkheid.

verslag door Prof. Dr. Robrecht Renard, Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer, Universiteit Antwerpen