Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Determinanten van onderwijsbehoeften van Ethiopische gezinnen: Een multivariabele analyse

Mulugeta GEBRESELASSIE GEBREEGZIABHER researcher laureaat
mulugeta_g@hotmail.com

°1973 Ethiopië
M.Sc. in statistiek, Addis Ababa University, Ethiopië, 1998

Determinants of Household School Demand in Ethiopia: A Multivariate Analysis

Met een inschrijvingscijfer van minder dan 20%, behoort Ethiopië tot de landen in Sub-Sahara Afrika met het laagste schoolbezoek. Ondanks de recente aanmoedigende cijfers die wijzen op een stijgende trend van de deelname aan het georganiseerd onderwijs, is er weinig bekend over de belangrijkste socio-economische en demografische factoren die een invloed hebben op de behoeften aan onderwijs in Ethiopië.
Dit werk biedt een antwoord op deze belangrijke kwestie op de agenda van de beleidsmakers op het gebied van onderwijs. Door combinatie van logistische regressie en methodes van multivariate analyse gekoppeld aan een goede kennis van de plaatselijke realiteit kon de auteur enkele bruikbare beleidsaanbevelingen formuleren. Hij is erin geslaagd de belangrijkste factoren die de onderwijsbehoeften van de Ethiopische gezinnen bepalen te identificeren. De resultaten van dit onderzoek zullen dan ook dankbaar in ontvangst genomen worden door de beleidsmakers en planners op het vlak van onderwijs: waardevolle informatie omtrent de keuze voor kleine in plaats van grote scholen, de invoering van shift systemen en de promotie van afstandsonderwijs voor volwassenen. Toename van de menselijke capaciteit door middel van onderwijs is een sleutelelement in de ontwikkeling. Dankzij het identificeren van de belangrijkste hindernissen die de onderwijsbehoeften van de Ethiopische gezinnen beïnvloeden, levert dit onderzoek een bijdrage ten behoeve van beleidsmakers tot het bepalen van de juiste strategieën om het probleem van de lage scolarisatie op te lossen.