Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Distribution and Potential of Cherimoya (Annona Cherimola Mill.) and Highland Papayas (Vasconcellea SPP.) in Ecuador

Xavier SCHELDEMAN researcher laureaat
xschelde@hotmail.com

°1971 België
Bio-engineer, Universiteit Gent, Belgium, 1994

Distribution and Potential of Cherimoya (Annona Cherimola Mill.) and Highland Papayas (Vasconcellea SPP.) in Ecuador

Het werk is gewijd aan twee inheemse fruitsoorten in Ecuador, de Annona (Annona Cherimola) en de hooglandpapaja (Vasconcellea sp.). Het concentreert zich op een provincie in het zuiden, de provincie Loja, waar deze planten bekend zijn onder de lokale bevolking maar slechts op beperkte schaal worden geëxploiteerd en gebruikt in de voeding. De vruchten van deze twee groepen vertonen van nature een grote diversiteit in vorm en voedingswaarde. Ze kunnen eveneens worden benut voor alternatief gebruik, medicinaal of industrieel.
De auteur heeft het ambitieuze doel voor ogen de kennis te leveren nodig om de culturen van deze soorten in Ecuador te introduceren en te ontwikkelen. Als prioritair kader heeft hij zich opgelegd aandacht te schenken aan de voorkeur van de lokale markten, de verscheidenheid in situ te exploiteren en de alternatieve gebruikswijzen niet over het hoofd te zien.
Bij een werk als dit is het nodig verschillende wetenschappelijke disciplines in rekening te brengen – taxonomie, ecologie, biochemie en fysiologie. Door zijn omvang overschrijdt het de duur van een doctoraatsthesis.
De verdienste van de onderzoeker is dat hij betrouwbare gegevens geeft over de verschillende stadia van de procedure: deze gaan van de kennis van het fruit tot het opstarten van de teelt in commerciële boomgaarden. Daartoe werd allereerst een overzicht opgesteld over de kennis en het gebruik van deze fruitsoorten bij de lokale gemeenschappen. Nadien werd een lijst en karakterisatie opgemaakt van het germoplasma in de provincie Loja. Vervolgens werden de genotypes met potentieel tot fruitexploitatie of papaïne-persing (in het geval van Vasconcellea) weerhouden. Ten slotte werd een voorstel gedaan van kweeklocaties waarbij de ecologische vereisten van de weerhouden genotypes werden gerespecteerd. De voorwaarden voor vermenigvuldiging door zaaiing zijn eveneens in overweging genomen.
Op die manier zijn een groot aantal gegevens verzameld, zonder een beroep te doen op gesofisticeerde methodes, die toch weinig toepasbaar zouden zijn in de lokale omstandigheden.
Deze geïntegreerde en gestructureerde kennis vormt de basis van waaruit specifieke vragen reeds nu kunnen worden geanalyseerd.
Elk aangeraakt aspect wordt rigoureus behandeld; de wetenschappelijke kennis van de twee plantengroepen wordt op die manier verrijkt alsook de toepassingen die eruit voortvloeien.
De struikelblokken, inherent aan de werkwijze, zijn met succes overwonnen. Hierdoor kunnen we terecht stellen dat we te maken hebben met een echt ontwikkelingswerk, dat door de bevolking bruikbaar is op een autonome manier. In deze hoedanigheid verdient dit werk te worden bekroond met de Prijs Ontwikkelingssamenwerking.

verslag door Prof. Dr. M. Bodson, Laboratorium fysiologie toegepast op de tuinbouw, Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques, Gembloux