Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Diversiteit van de entomopathogene nematoden (Steinernema et Heterorhabditis SPP.) in Vietnam en onderzoek naar hun potentiële rol in de biologische beheersing van ziekteverspreidende insecten

Long PHAN KE researcher laureaat
pkelong@yahoo.com

°1975 Vietnam
Master’s in de nematologie, Universiteit Gent, 1999

Diversity in Entomopathogenic Nematodes (Steinernema and Heterorhabditis SPP.) in Vietnam and Their Potential for the Biocontrol of Pest Insects

Insecten zijn vooral in de ontwikkelingslanden een oorzaak van productiviteitsverlies in de landbouw. Het gebruik van insecticiden is niet altijd mogelijk vanwege de hoge kost en de neveneffecten. Daarom worden er steeds meer biologische bestrijdingstechnieken aangewend – maar die vereisen de identificatie van de natuurlijke vijanden. Dat is moeilijk omdat er te weinig systematici voldoende geschoold zijn om de moderne technieken van de biologie toe te passen.
In Vietnam kunnen insecten in de landbouw een productiviteitsverlies van 25 tot 50 % veroorzaken. Er zijn al heel wat gevallen van resistentie tegen insecticiden bekend. Dat noopt tot grotere dosissen, wat dan weer negatieve bijwerkingen tot gevolg heeft.
Nu is een geval bekend van parasitisme bij insecten door een soort kleine rondwormen die behoren tot het geslacht der Nematoden, vooral dan tot twee families, de Steinernematidae en de Heterorhabditidea. Entomopathogene nematoden zijn in dit gebied wijdverspreid. Ze overleven lang in de bodem, waar ze wachten op een gastheer-insect. Wanneer de infecterende larve haar gastheer heeft gevonden, benadert zij deze en verschaft zich toegang via de natuurlijke lichaamsopeningen (mond, ademhalingsopeningen, anus). Daar deponeert zij de inhoud van haar vertering, en daarmee ook een symbiotische bacterie. Deze vermenigvuldigt zich snel en doodt het insect binnen de 48 uur. De nematode voedt zich met de vloeibare weefsels van het insect en met de bacteriën, wordt volwassen, vermenigvuldigt zich en geeft leven aan duizenden nieuwe infecterende larven.
Deze soort van nematoden wordt al ingezet in de biologische strijd en wordt verkocht door meerdere firma’s die ze aanmaken. De moeilijkheid is evenwel om de juiste soorten en stammen te vinden die zich kunnen ontwikkelen in de klimatologische en bodemomstandigheden van de beoogde streek.
Dr. Long PHAN KE heeft tussen 1997 en 2001 in 25 Vietnamese provincies 910 bodemstalen genomen. 44 bleken entomopathogene nematoden te bevatten. Omdat er maar weinig morfologische eigenschappen beschikbaar zijn voor hun identificatie, heeft de auteur een beroep gedaan op een hele waaier van technieken, van de elektronische microscoop over het kruisen van individuen tot de moleculaire biologie. Met behulp van uitgewerkte statistische technieken kon hij de fylogenese van de aangetroffen soorten reconstrueren en ze tevens in het huidige systematische kader plaatsen. Deze doorgedreven arbeid maakt van hem een van de mondiale experts in dit moeilijke en nog te weinig bestudeerde domein.
 

Verslag door Prof. Dr. T. Hance, Departement Ecologie en Biogeografie, Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve