Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Domesticatie van Albizzia anthelmintica, Euclea natalensis en Steganotaenia araliacea

Dries DESLOOVER student laureaat
driesdesloover@yahoo.com

°1978 België
Bio-ingenieur in het land- en bosbeheer, Universiteit Gent, 2001

Domesticatie van Albizzia anthelmintica, Euclea natalensis en Steganotaenia araliacea

Het is bekend dat de mens voor zijn voeding in grote mate afhankelijk is van planten en dat planten een grote rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van geneesmiddelen. Het feit dat er nog steeds vele plantensoorten op aarde aanwezig zijn waarvan de potentiële voedingswaarde of het belang voor de bereiding van geneesmiddelen niet gekend zijn, is echter meestal niet geweten. Niet alleen zijn er nog zeer veel in de natuur voorkomende soorten totaal onbekend – en bijgevolg ook onbenoemd – ook van heel wat reeds benoemde soorten heeft men slechts een zeer beperkte kennis van hun eventueel nut. Het bekroonde werk brengt drie medicinale plantensoorten in de belangstelling, nl. Albizzia anthelmintica van de Fabaceae, Euclea natalensis van de Ebenaceae, en Steganotaenia araliacea van de Apiaceae, die door de niet-gouvernementele organisatie ‘Tanga AIDS Working Group’ in Tanzania lokaal gebruikt worden om opportunistische infecties ten gevolge van AIDS te behandelen. Het hoofddoel van het werk is om de efficiëntie van deze planten in de behandeling van AIDS te waarborgen door hun domesticatie. Kennis van de generatieve en vegetatieve vermeerdering van deze soorten is hierbij van essentieel belang omdat dit het duurzaam gebruik van de soorten en de eventuele commercialisering van hun geneesmiddelen kan bevorderen zonder zware druk te leggen op de natuurlijke populaties. Momenteel worden de soorten immers in hun lokale milieu geoogst waardoor ze op termijn bedreigd zijn in hun bestaan.
Voor de lokale bevolking is de domesticatie van deze soorten van groot belang omdat ze reeds vertrouwd is met het gebruik van de soorten en omdat ze niet over de kapitaalkracht beschikken om dure medicijnen tegen HIV-infecties aan te schaffen. Anderzijds kan het onderzoek van deze slecht gekende medicinale planten leiden tot de ontdekking van betere geneesmiddelen in dezelfde of sterk verwante soorten.
Zoals uit het bovenstaande blijkt, staat in dit wetenschappelijk werk de aandacht voor de lokale bevolking en het duurzaam gebruik van de biodiversiteit steeds centraal. De studie toont aan dat Albizzia anthelmintica en Euclea natalensis vrij eenvoudig te vermeerderen zijn door middel van zaden, terwijl Steganotaenia araliacea zowel door zaden als door stekken vrij gemakkelijk te vermeerderen is, wat de inpassing in landbouwprojecten mogelijk moet maken en bijkomend onderzoek kan toelaten zonder de natuurlijke populaties te schaden.

verslag door Prof. Dr. E. Smets, Instituut voor Plantkunde en Microbiologie, Departement Biologie, Katholieke Universiteit Leuven