Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Droogteresistentie door osmotische aanpassing bij zes Senegalese lokale stammen van Andropogonus gayanus var. bisquamulatus (P.Geerts, A. Buldgen, T. Diallo & A. Dieng)

Pascal GEERTS researcher laureaat


°1973 België
Landbouwkundig ingenieur, optie: landbouw van tropische en subtropische gebieden, Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux, 1996

Drought resistance by six Senegalese local strains of Andropogonus gayanus var. bisquamulatus through osmoregulation (P.Geerts, A. Buldgen, T. Diallo & A. Dieng)

De algemene degradatie van het milieu met name door de periodes van droogte, die het Senegalese aardnoten bassin sinds 1970 teistert, noopt tot een aanpassing van de traditionele landbouwsystemen en, in dit kader, tot ontwikkeling van productieve veevoederteelten met de bedoeling te komen tot een werkelijke synergie tussen landbouw- en veeteeltactiviteiten. Dankzij het vermogen tot actieve osmotische aanpassing waardoor de plant droogteperiodes vrij goed kan doorstaan, is Andropogonus gayanus var. bisquamulatus het meest geschikt als veevoedergewas. De auteurs hebben dit vermogen gemeten bij 6 lokale stammen van deze variëteit die gekozen werden op hun fenotypische verscheidenheid en hun sterkte. Aangezien osmoregulatie een erfelijke eigenschap is, werd een selectiestrategie voorgesteld waarbij metingen van morfologische kenmerken verbonden met osmotische aanpassing gecombineerd worden met metingen van de droogte resistentie index. Het lijdt geen twijfel dat dergelijke selectie zich opdringt in het vooruitzicht van een toegenomen druk van de mens op de gronden en van toekomstige droogteperiodes.