Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Ecologie en herstel van mangrovesystemen in Kenia

James Gitundu KAIRO researcher laureaat
gkairo@yahoo.com

°1964 Kenia
Master's in plantecologie, University of Nairobi, Kenia, 1995

Ecology and restoration of mangrove systems in Kenya

Regenwouden die voorkomen langsheen tropische kusten worden mangroves genoemd. Het zijn zeer merkwaardige vegetatietypes, al was het maar omdat ze in brak water kunnen gedijen.
De aanwezigheid en de vitaliteit van mangroves zijn belangrijk voor de bescherming van tropische kusten én voor de economische ontwikkeling in deze streken. Dit werd in het verleden al meer dan eens geponeerd en bewezen. Mangroves gelden inderdaad als belangrijke buffer tegen stormen, ze reduceren in aanzienlijke mate de kusterosie, zijn een kweekplaats voor heel wat vissoorten en ze houden sediment vast dat anders koraalriffen zou bedekken en verstikken. Wanneer ze op een correcte manier worden beheerd, kunnen mangroves op een duurzame wijze waardevolle bouwmaterialen, brandstof en voedsel voor de kustbevolking toeleveren. Wereldwijd verdwijnen mangroves tegen een tempo van twee tot acht procent per jaar. De oorzaken houden verband met snelle economische ontwikkeling in deze kustzones, met een gradueel stijgende bevolkingsdruk en met allerlei onduurzame activiteiten.
Het werk van Dr. Kairo geeft een overzicht van de redenen waarom mangroves bedreigd worden en ze dus moeten worden beschermd. Zeker in de context van een dicht bevolkt ontwikkelingsland kan bescherming niet gelijk staan met het onttrekken van een bedreigd gebied aan elke vorm van menselijk gebruik. Een efficiënte bescherming van tropische ecosystemen komt, in tegendeel, meestal neer op de installatie van een beheer gericht op duurzame toelevering van producten en diensten.
Voor het uitwerken van een beheersplan is wetenschappelijke informatie nodig. Wetenschappelijk verworven data die onmiddellijk in een beheersplan van mangroves kunnen worden vertaald, zijn vrij schaars. Het doctoraatsproefschrift en de publicaties van Dr. Kairo zijn uniek omdat ze wel degelijk onmiddellijk toepasbaar zijn bij projecten van herbeplanting van mangroves en van houtoogst.

verslag door Dr. Hans Beeckman, Laboratorium voor Houtbiologie en Xylarium, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Tervuren