Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Een antropologische benadering van de ruilhandel in Buenos Aires/Het geval van de Red Global de Trueque

Olivia ANGÉ student laureaat
oliviange@yahoo.fr

°1981 België
Licentie in sociologie en antropologie, Université Libre de Bruxelles, 2003

Approche anthropologique du troc urbain à Buenos Aires/Cas de La Red Global de Trueque

Volgens Ricœur zetten de echte symbolen, ondanks het uitnodigend karakter ervan, aan tot bezinning. Op dezelfde manier zou een uitstekende terreinstudie, in weerwil van het enorm unieke karakter ervan, kunnen of zelfs moeten aanzetten tot actie. Dit is het geval met deze bijzondere monografie, geschreven door Olivia Angé, over een netwerk van ruilhandel in Buenos Aires. De ineenstorting van de staat, de reddende leverancier van een uitgebreid dienstenpakket, heeft, door de impact van de heersende globalisering, in een eerste fase ertoe geleid dat de lokale bevolking, aan haar lot overgelaten, verplicht werd zichzelf te behelpen in de marge van de samenleving. Maar kwantitatief en kwalitatief krijgt deze informele zelfredzaamheid een meer formeel karakter, op die manier zelfs dat ze een staat gaat vormen (of op zijn minst staatjes, aan- gezien dit fenomeen complex en contradictorisch is) binnen wat er nog overblijft van de staat. Hieruit moeten zowel theoretische als praktische lessen worden getrokken door allen die bezorgd zijn voor de Ontwikkeling, en die vooral bezig zijn met het creëren van positieve maatschappelijke veranderingen die Haar ooit eens zullen vervangen.
Want inderdaad, van dichtbij bekeken, zoals Olivia Angé het gedaan heeft, zijn Ontwikkeling, Vooruitgang en Moderniteit, wanneer men ze decodeert, tot nu toe synoniem geweest van een zekere verwestering van de wereld – iedereen wordt onderworpen aan de Onzichtbare Hand van een Geglobaliseerde Markt. Zelfs al zijn ze er zich niet van bewust, toch lijken de projecten van de door de auteur beschreven figuren onderzoek te doen naar én promotie te maken voor een nieuw Maatschappijproject dat dichter staat bij Porto Alegre dan bij Davos, een Project van eenvoud en soberheid, van solidariteit en eerlijkheid.
Het uitwisselingsnetwerk zoals beschreven in deze thesis geeft aanleiding tot zowel actie als reflectie met betrekking tot ontwikkeling. Dit is geenszins te wijten aan het feit dat men elders een oplossing zou kunnen kopiëren die enkel ter plaatse zin en kans op slagen heeft, maar vooral aan het feit dat het ons ten gronde interpelleert over de ambiguïteit die de Ontwikkeling inhoudt. Tegelijkertijd kan het ons inspireren tot strategieën die ons kunnen leiden naar een minder dubbelzinnige toekomst. Dank bijgevolg aan Olivia Angé die, door haar antropologische benadering van een stedelijke ruilhandelorganisatie, ons geen praktisch wondermiddel heeft aangeboden maar wel een onderzoek naar de briljante kant van de menselijke logica.
 

verslag door Prof. Dr. M. Singleton, Professor emeritus in antropologie, Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve