Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Een geïntegreerd productiesysteem op het niveau van de kleinschalige familiale bedrijven in de periferie van Kinshasa, DRC

Emilie VAUTRAVERS student laureaat
e_vautravers@yahoo.fr

°1979 Frankrijk
Master in ecologie, Université Paris VI, 2003

Un système de production intégré à l'échelle des petites exploitations familiales en périphérie de Kinshasa, RDC

Armoede in stad en stadsrand leidt tot een wildgroei van landbouwactiviteiten in deze gebieden. Een gevolg hiervan zijn socio-economische en milieuproblemen die de duurzaamheid van de kleinschalige, familiale bedrijven bedreigen.

De auteur vertrekt van een experiment in Colombia, waarbij veehouderij en plantaardige productie geïntegreerd worden om bovenstaande problemen te verhelpen: het betreft een duurzaam systeem met een maximaal gevarieerd dieet voor de familie van de landbouwer, een inkomen uit de extra productie en een minimale milieuhinder. De auteur onderzoekt de mogelijkheid om dit systeem ingang te doen vinden in de periferie van Kinshasa, zeer goed beseffende dat omgevingsfactoren in en rond de stad ongeveer gelijk moeten zijn aan deze in Colombia.

Vooreerst wordt een gedetailleerde studie gemaakt van het milieu in en rond Kinshasa en komt de auteur tot de conclusie dat voldoende gelijkenis kan worden vastgesteld. Hierna volgt een beschrijving van de actuele toestand en een opsomming van mogelijke problemen en knelpunten. Een zeer gedetailleerde beschrijving van de dierlijke en plantaardige productiecomponenten van het systeem gaat de uiteenzetting van het eigenlijke geïntegreerde systeem vooraf. De auteur besluit met een algemene bespreking en geeft haar visie op de mogelijke introductie van het systeem in andere streken in Afrika.

Het betreft hier een uiterst gedetailleerd werk, waarbij zowel literatuurgegevens als eigen waarnemingen verwerkt worden tot een document, dat, mits validatie, zonder twijfel als referentiewerk kan gebruikt worden voor gelijkaardige studies. De productiegegevens, meststofbalansen, outputtabellen en grafieken hebben een directe praktische waarde, maar kunnen ook samen met de bijgesloten enquêteformulieren als blauwdruk dienen voor verder werk. De auteur plaats ten slotte haar werk in een ruimere context en geeft aan hoe de voorgestelde methodologie kan worden aangewend in een meer globale strijd tegen armoede, ondervoeding en ziekte.
 

verslag: Prof. D. Berkvens, Departement Diergeneeskunde, Instituut voor Tropische Geneeskunde, Antwerpen