Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Een herziene benadering van het potentieel, de verantwoordelijkheden en uitdagingen van de medische antropologie in Peru/Reflecties gebaseerd op een onderzoek over de sanitaire cultuur in plattelandsgemeenschappen van de Puna

Maria Amalia PESANTES VILLA student laureaat
mariamalia@hotmail.com

°1976 Peru
Licentien in antropologie, Universidad Católica del Perú, 2002

Repensando las potencialidades, responsabilidades y retos de la antropología médica en el Perú/Reflexiones a partir de una investigación sobre cultura sanitaria en comunidades campesinas de Puna

Deze thesis beklemtoont het belang van aandacht voor culturele aspecten bij het uitdenken van een beleid gericht op het verbeteren van het welzijn van lokale gemeenschappen.
De thesis bestaat uit drie delen: het eerste deel is een analytisch onderzoek in verband met de aandacht besteed aan het thema gezondheid/ziekte in de antropologie in het algemeen en in Peru in het bijzonder. De auteur probeert een antwoord te vinden op de vraag waarom dit onderwerp gemarginaliseerd wordt in de Peruviaanse antropologie. Het tweede deel behandelt een gevalstudie in Andahuaylas, bestaande uit een ervaring van lange duur die de auteur heeft opgedaan in bijzonder moeilijke omstandigheden. Deze studie onderzoekt de uitdagingen, moeilijkheden en het bekomen succes, gebaseerd op onderzoek dat voordien was uitgevoerd in verband met de lokale sanitaire cultuur. De studie richt zicht op de toegepaste methodologie, de bestudeerde theorie en het potentieel van de antropologie om de resultaten van een onderzoek in de activiteiten van een ontwikkelingsproject te incorporeren. In dit specifiek geval gaat de volledige aandacht naar activiteiten die verband houden met opvoeding op het vlak van hygiëne.
In het derde deel van de thesis beschrijft de auteur de problemen die zullen moeten worden aangepakt als men de medische antropologie in Peru wil promoten. Ze geeft ook enkele waardevolle aanbevelingen voor de gezondheidssector.
Alhoewel het onderwerp van de thesis van groot belang is, niet alleen voor Peru, maar ook voor andere landen in de Andesregio, is het tot nu toe nauwelijks bestudeerd. Watervoorziening en – kwaliteit, omgaan met het milieu en besmettingsrisico’s, systemen van plattelandsproductie, het levensonderhoud van plattelandsfamilies en de organisatie van plattelandsgemeenschappen zijn alle aanwezig in de studie en zijn van vitaal belang voor de ontwikkeling in de Andes. De studie van Mw. Pesantes toont aan hoe verschillend de perceptie van gezondheidsrisico’s kan zijn onder de professionele gezondheidswerkers die “geïmporteerd” worden om te werken in gezondheidscentra op het platteland, de lokale professionele en para-professionele gezondheidswerkers en de plattelandsbevolking zelf. Het werk verdient ten volle een bekroning door zijn duidelijke relevantie voor de ontwikkeling, zijn pragmatische en concrete wetenschappelijke aanpak en de beleidsimplicaties die eruit voorvloeien.