Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Een onderzoek naar het verband tussen economische groei en armoede in Maleisië tussen 1970 en 2002

Elise LOOI KAY YEE student laureaat
looiky@mail.utar.edu.my

°1978 Maleisië
Master’s economie, University of Malaya, Kuala Lumpur, Maleisië, 2004

A Study of the Relationship between Economic Growth and Poverty in Malaysia, 1970-2002

Maleisië heeft een indrukwekkend ontwikkelingsparcours afgelegd de laatste dertig jaar. De armoedegraad is er sterk gedaald. In 1970 leefde 45% van de bevolking onder de armoedegrens. In 2002 was het aantal armen gedaald tot 5 % van de bevolking,
een resultaat dat slechts met moeite gehaald wordt in veel ontwikkelde landen. De auteur betoogt dat de belangrijkste factor in het succesverhaal omtrent armoedebestrijding te wijten is aan de belangrijke toename van de economische groei. Maleisië kent inderdaad een lange periode van continue economische groei. De gemiddelde economische groeivoet bedroeg er 7,9% per jaar . Hoewel dit gemiddelde periodes verbergt van hogere en –
in twee jaren – zelfs ook negatieve groei, ligt deze groeivoet gevoelig boven het gemiddelde van de ontwikkelingslanden, waardoor Maleisië de status van laag inkomensland ontgroeid is. Volgens de auteur is het ook vooral de groei van banen voor laaggeschoolden in de industriële sector, en minder de vooruitgang in de landbouwsector, die verantwoordelijk is voor de vermindering van het aantal armen. Maleisië combineert die vermindering van de arme bevolking echter met een vrij hoge graad van ongelijkheid. Hoewel deze in vergelijking met ontwikkelde landen, zeker in Europa, veel groter is, is er toch een lichte daling van de ongelijkheid. Deze daling is, in vergelijking met het effect van de economische groei, weinig relevant in het verklaren van de daling van de armoede.
Nochtans is het niet enkel de economische groei die de situatie van de armen heeft verbeterd. De combinatie van economische groei met een zeer bewuste toename van toegang tot verbeterde gezondheidszorgen en onderwijs heeft de situatie van de armen stellig geholpen. De indirecte effecten van beter onderwijs en gezondheidszorgen, gefinancierd door de grotere economische groei, hebben zeker een belangrijk effect op armoedevermindering gehad.
Met deze studie bevestigt de auteur een zeer klassieke stelling van de economische ontwikkelingswetenschap: Groei is goed voor de armen. Deze stelling heeft evenwel tot veel controverse geleid. Immers het “fetisjisme” van de economische groei is steeds een bron van kritiek geweest. Bestrijding van ongelijkheid en een meer directe strategie tot verbetering van het lot van de armen (bvb. basisbehoeftenstrategie, social funds en sociale vangnetten) zou effectiever zijn. Mevrouw Looi heeft met deze empirisch uitstekend onderbouwde studie bewezen dat, althans wat Maleisië betreft, de klassieke opvatting, dat groei goed is voor de armen, geldig is.
 

verslag door Prof. Stefaan Marysse, Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer, Universiteit Antwerpen