Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Eigenschappen en rationele beheersaspecten van bodems van vulkanische as op Java, Indonesië

Sri Rahayu UTAMI unknown (1998 only) laureaat


°1961 Indonesië
Landbouwingenieur, Bogor Agricultural Institute, Indonesië, 1985

Properties and Rational Management Aspects of Volcanic Ash Soils from Java, Indonesia

Landbouw en woudontginning zijn de belangrijkste economische sectoren van Indonesië. De hevige regens, de bodemdegradatie en de intensifiëring en uitbreiding van de landbouw ten gevolge van de demografische groei versnellen de daling van de bodemvruchtbaarheid. Het eiland Java, dichtbevolkt en intensief bewerkt, heeft vulkanische bodems, waarvan de vruchtbaarheid beperkt is door een geringe voorraad nutriënten en een hoge fixatie van fosfor.
De studie verschaft gedetailleerde informatie over de vulkanische bodems van Java, met het oog op de ontwikkeling van programma's voor de verhoging van de productie, het behoud en het duurzame gebruik van deze gronden. Voor beleidsmensen moet deze kennis het uitgangspunt vormen voor een rationeel bodembeheer.