Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

En beoordeling van de effectiviteit van het Anti-Corruption Bureau in corruptiebestrijding in Malawi

Charles CHUNGA student laureaat
charleschunga@yahoo.fr

°1971 Malawi
Master in bestuurswetenschappen, University of Botswana, 2005

An Assessment of the Effectiveness of the Anti-Corruption Bureau in Combating Corruption in Malawi

Diverse actoren dragen verantwoordelijkheid voor ontwikkeling. De ontwikkelingsstaat is er een van. Sinds het einde van de jaren ’80 gaat veel aandacht naar goed bestuur in ontwikkelingslanden. Goed bestuur vereist onder meer de bestrijding van corruptie. Corruptiebestrijding is dan ook een belangrijke uitdaging voor ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking

Dit werk onderzoekt de effectiviteit van het Anti-Corruption Bureau in Malawi. Het besluit dat het Bureau gefaald heeft, onder meer door politieke beïnvloeding, een beperkt mandaat, gebrekkige financiering en onderbestaffing.

Charles Chunga’s werk is verdienstelijk en relevant op minstens drie niveaus. Ten eerste bevat het een reeks concrete aanbevelingen om het Bureau in de toekomst effectiever te maken. Politieke onafhankelijkheid staat hierin centraal. Meteen schuilt hierin een tweede verdienste van het werk. De huidige bewindsploeg in Malawi heeft een nultolerantie voor corruptie afgekondigd. Chunga plaatst die bewindsploeg indirect voor zijn verantwoordelijkheid. Door dit werk kunnen de huidige machthebbers niet argumenteren dat zij niet afwisten van de problemen van het bureau, noch dat zij geen weet hadden van mogelijke pistes voor remediëring. Tot slot levert deze gevalsstudie van het het Anti-Corruption Bureau in Malawi een bijdrage tot het ruimere studiedomein van corruptie en corruptiebestrijding. Uit de specifieke praktijkstudie van Malawi kunnen meer algemene lessen voor effectieve corruptiebestrijding getrokken worden.
 

verslag: Dr. W. Vandenhole, Center for Transboundary Legal Development, Universiteit van Tilburg; Instituut voor de Rechten van de Mens, Katholieke Universiteit Leuven; Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, Universiteit Antwerpen