Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Enkele secundaire metabolieten van Piptadeniastrum Africanum (Mimosaceeën)

Hervé martial POUMALE POUMALE student laureaat
poumale@yahoo.fr

°1970 Kameroen
Licentie scheikunde, 1998

Quelques métabolites secondaires de Piptadeniastrum Africanum (Mimosacees)

Dit degelijke en nuttige werk hoort thuis in het domein van het fytochemisch en klinisch onderzoek van traditioneel gebruikte medicinale planten. De ontwikkelingsrelevantie van dit onderzoek staat buiten twijfel. Deze geneesmiddelen zijn immers meer toegankelijk en beter betaalbaar voor de armste lagen van de bevolking. Daarenboven betekent traditie hier een onvervangbare bron van informatie bij het zoeken naar natuurlijke producten met geneeskrachtige werking. Zo worden een aantal soorten van het geslacht « Piptadeniastrum » beschreven in traditionele farmacopees en gebruikt voor de behandeling van verschillende ziekten.

De thesis beschrijft de isolatie en structuurbepaling van vijf producten van de medicinale plant Piptadeniastrum africanum, welke behoort tot de familie van de Mimosaceeën en geoogst wordt in Kameroen. Vertrekkende van de schors, worden de componenten gescheiden en afgezonderd met behulp van vloeistofextractie en kolom-chromatografie. Door gecombineerde interpretatie van de massaspectra en de waterstof en koolstof kernmagnetische resonantiespectra, worden vijf structuren bepaald. Ze behoren tot drie verschillende chemische klassen, twee monoglyceriden, twee triterpenen en een flavonoïde. Het is de bedoeling dat deze producten verder op hun biologische activiteit worden getest.
De kwalitatieve en kwantitatieve studie van de inhoudsstoffen van medicinale planten levert een belangrijke bijdrage tot de traditionele geneeskunde door de beoordeling van toxiciteit, werkzaamheid en therapeutische dosis.

verslag opgemaakt door Prof. Dr. Jozef Totté, Departement Farmaceutische Wetenschappen, Universiteit Antwerpen