Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Etnobotanische studie en identificatie van enkele veelbelovende wilde plantensoorten : het geval van de Malinké uit het Departement van de Séguéla (Ivoorkust)

Guy-Alain AMBÉ researcher laureaat
ambe.f@fsagx.ac.be

°1969 België
Master’s in botanica en plantkunde, Université de Cocody, Abidjan, Ivoorkust, 1993

Etude ethnobotanique et identification de quelques espèces végétales sauvages prometteuses : cas des Malinké du Département de Séguéla (Côte d'Ivoire)

Deze thesis levert een orginele bijdrage tot de valorisatie van niet-houtachtige woudplanten uit de noordwestelijke regio van Ivoorkust. De resultaten hebben echter een veel bredere draagwijdte en kunnen worden toegepast op de hele Soedanees-Guinese regio in westelijk Afrika.
Zich baserend op onderzoek ter plaatse, heeft Dhr. Guy-Alain Ambé een lijst opgesteld van 98 soorten van voedingsplanten en 47 medicinale planten, gebruikt door de lokale bevolkingsgroepen. Daarna heeft hij een grondige studie gemaakt van verschillende veelbelovende wilde plantensoorten door de basisgegevens te groeperen die nodig zijn om hun domesticatie te verantwoorden en uit te voeren.
In zijn werk overschrijdt hij het gebruikelijke descriptieve stadium van etnobotanisch onderzoek en voert hij verschillende analyses uit naargelang de weerhouden planten. Bij de Uraria picta (peulgewas), bijvoorbeeld, vermeldt hij de gehaltes aan proteïnen en aminozuren en besluit dat deze plantensoort een hoge voedingswaarde heeft voor menselijk gebruik. Hij bestudeert ook de hoeveelheden water die gestockeerd worden door de waterliaan, Cissus populnea, en de chemische samenstelling ervan. Hij besluit dat dit water drinkbaar is en zodoende kan bijdragen tot de diversificatie van waterbronnen in het droge seizoen. Bijkomend stelt hij ook verschillende originele syntheses voor, met name over de mogelijke voedingswaarde van eetbare wilde vruchten en de valorisatie van oliehoudende planten die voortkomen uit de spontane flora.
Deze thesis levert bijgevolg een consequente bijdrage tot de problematiek van de duurzame ontwikkeling. Ze kadert binnen de logica waarbij men de lokale actoren betrekt en waar men gebruik maakt van hun kennis en hun omgeving bij het nemen van beslissingen over het beheer en duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Dhr. Ambé is erin geslaagd zeer nuttige informatie te bekomen over een groot aantal planten die gebruikt worden door de bevolkingsgroepen in zijn studiegebied. Door daarna een meer diepgaande studie te verrichten over bepaalde interessante plantensoorten, kan hij bijgevolg soorten voorstellen die geschikt zijn om te worden verbouwd, niet alleen door de lokale bevolkingsgroepen maar ook door de tropische landbouwbevolking in het algemeen.
Ten slotte levert het werk kostbare informatie over 31 mogelijk interessante plantensoorten die op dit moment nog niet voldoende worden gebruikt. Deze zouden moeten worden opgenomen in de programma’s gericht op het instandhouden en het beheer van de biodiversiteit op lange termijn.
 

verslag door Prof. Dr. J. Lejoly, Laboratorium Plantensystematiek en Fytosociologie, Université Libre de Bruxelles