Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Evaluatie van de anti-microbiële activiteit van Mitracarpus scaber op Dermatophilus congolensis

Ahokannou Fernand GBAGUIDI student laureaat
ahokannou@yahoo.fr

°1973 Bénin
Master's in biochemie, Université d'Abouney-Calavi, Bénin, 1999

Evaluation de l'activité antimicrobienne de Mitracarpus scaber sur Dermatophilus congolensis

Directe ontwikkelingsrelevantie is onbetwistbaar een van de sterke punten van dit eindwerk. De auteur startte dit onderzoek vertrekkende van een dubbel gegeven: enerzijds de frequent optredende besmetting van runderen met Dermatophilus congolensis en daarnaast het traditioneel gebruik van het extract van de inheemse plant Mitracarpus scaber bij deze aandoening. Dermatophilus congolensis veroorzaakt een huidaandoening die moeilijk met antibiotica kan worden behandeld en een vrij chronisch verloop kent. De jarenlange klinische ervaring opgedaan met het extract van Mitracarpus was de aanzet voor dit werk.
In deze studie wordt het chemisch profiel van Mitracarpus scaber uitgetekend en de remmende werking van de onderzochte fracties op de groei van Dermatophilus congolensis “in vitro” gemeten. Fracties verantwoordelijk voor de werkzaamheid en fracties met een meer celtoxisch effect konden van elkaar worden gescheiden. Het onderzoek toont bijgevolg niet alleen de activiteit aan van het extract maar levert daarenboven informatie nuttig bij de bereiding van een gecontroleerd en minder toxisch product dat als fytogeneesmiddel ter plaatse kan worden gecommercialiseerd.
De plant Mitracarpus scaber is vrij verspreid en bijgevolg vlot beschikbaar. Alle stappen van het productieproces, vertrekkende van de cultivatie, de oogst, de standaardisatie en de conditionering tot een aangepaste toedieningsvorm kunnen ter plaatse worden uitgevoerd. De lage kostprijs staat borg voor een hoge toegankelijkheid.
De auteur heeft zich als biochemicus vlot ingewerkt in de studie van traditioneel gebruikte medicinale planten. Het werk past niet alleen in het kader van duurzame ontwikkeling maar heeft daarenboven een behoorlijke wetenschappelijke waarde.

verslag door Prof. Dr. J. Totté, Departement Farmaceutische Wetenschappen, Universiteit Antwerpen