Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Evaluatie van de bodemkwaliteit bij zero tillage* tarwe/maïs-proefvelden in de hooglanden van Mexico

Bram GOVAERTS student laureaat
bgovaerts@CIMMYT.exch.cgiar.org

°1979 België
Bio-ingenieur in milieutechnologie, Katholieke Universiteit Leuven, 2003

Soil Quality Assessment of Zero Tillage Wheat/Maize Trials in the Highlands of Mexico

De resultaten van de proefnemingen in het Internationale Centrum voor Maïs- en Tarweveredeling in Mexico rond het onderwerp van de thesis die de laureaat heeft voorgesteld aan de universiteit van Leuven zijn heel ontwikkelingsrelevant.
Ze tonen aan dat een zero tillage met rotatie van maïs en tarwe met behoud van de landbouwresidu’s op de hooglanden van Mexico er de bodemkwaliteit verbetert en op lange termijn een stabiel rendement oplevert. Deze methode maakt het mogelijk een hoger rendement te bekomen dan bij andere bebouwingspraktijken, met name de conventionele landbouw, die overigens minder te verkiezen is dan deze nieuwe methode, in het bijzonder in het droge seizoen.
De originaliteit en het nut van dit werk zijn vooral toe te schrijven aan het feit dat Bram Govaerts een set van gegevens heeft ontwikkeld m.b.t. indicatoren die de kwaliteit van de bodem evalueren. Zero tillage is als technologie immers niet zomaar geschikt voor alle bodems en klimaten.
Op basis van deze indicatoren ziet de auteur een mogelijke toepassing van zijn onderzoeksresultaten niet alleen in Mexico maar ook in andere bergachtige tropische landen, zoals Ethiopië en Kenia. Het werk van Govaerts krijgt dus een internationale draagwijdte en kadert concreet binnen het proces van de strijd tegen de honger in de landen van het Zuiden.
Het werk levert ook een opvallende bijdrage tot de verbetering van de milieukwaliteit. Het is immers zo dat de afschaffing van het omploegen niet alleen een energiebesparing inhoudt maar ook een beter behoud van de bodems. Nergens is een techniek even efficiënt gebleken om de erosie in agrosystemen ** tegen te houden. Daarenboven kunnen het behoud van de bodemstructuur en de minimalisering van de bijmenging de levende organismen (pedofauna***,…) en hun onderlinge verhoudingen ontzien.
Een dergelijke vernieuwing, die daarenboven de verhoging van de voedingsproductie duidelijk verzoent met de bescherming en verbetering van het bodemkapitaal, draagt een belangrijk steentje bij tot de duurzame ontwikkeling, uitdaging van de ontwikkelingssamenwerking.

*Landbouw gebaseerd op minimale bewerking van de grond: geen omploegen en beperking van bijmenging; **Ecosystemen in de landbouw ; ***Bodemfauna
 

verslag door Dr. F. Habiyaremye Muhashy Kayagwe, Land- en Bosbouweconomie, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Tervuren