Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Evaluatie van de graad van synergie tussen fracties essentiële oliën van Cymbopogon citratus, Ocimum gratissimum en Thymus vulgaris tegen Penicillium expansum

Ousman TAMGUE student laureaat
tamgue2001@yahoo.fr

°1979 Kameroen
Master in de Biochemie, 2004

Evaluation du degré de synergie entre les fractions des huiles essentielles de Cymbopogon citratus, Ocimum gratissimum et Thymus vulgaris contre Penicillium expansum

De heer Ousman Tamgue heeft een thesis naar voren gebracht waarin hij voorstelt mengsels van fracties essentiële oliën te gebruiken om te vermijden dat grote hoeveelheden fruit en groenten rotten, in het bijzonder appels aangestoken door Penicillium expansum. Deze schimmel produceert bovendien patuline, een bijzonder gevaarlijk mycotoxine voor mens en dier.
De originaliteit van dit werk bestaat erin dat gewone planten worden gebruikt als bron van actieve bestanddelen en dat een grotere schimmelwerende activiteit wordt waargenomen in de fracties die zuurstofhoudende terpenen bevatten. Dit werk toont ook aan - en daarin ligt zijn grote vernieuwende waarde - dat de fracties die een lage of hoge schimmelwerende werking hebben, indien gemengd op een oordeelkundige manier, kunnen leiden tot producten waarvan de activiteit sterk verhoogd is. In andere gevallen kan het mengsel van fracties (zelfs de meest actieve) tegenovergestelde effecten hebben.
Daarenboven zorgen de producten voor het behoud van de originele organoleptische eigenschappen van fruit en groenten die op deze manier beschermd worden.
Het onderzoek is bijzonder goed uitgevoerd en de modernste analysetechnieken zijn op een intelligente wijze toegepast.
 

verslag: Prof. A. Krief, Laboratorium Organische Synthesechemie, Faculté Notre-Dame de la Paix, Namen