Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Evaluatie van de interactie boongenotypes, rhizobacteriën en omgevingsfactoren in Cuba

Lara RAMAEKERS student laureaat
lara.ramaekers@biw.kuleuven.be

°1983 België
Bio-ingenieur in Cel- en Genbiotechnologie, 2006

Evaluation of the interaction of bean genotypes, rhizobacteria and environmental factors in Cuba

De studie van Lara Ramaekers behandelt verbetering van de zaadproductie van de gewone boon (Phaseolus vulgaris), een peulgewas bestemd als voedingsmiddel, dat veelvuldig verbouwd wordt door vele kleine boeren in Latijns-Amerika en Afrika. Het is een zeer belangrijke en goedkope bron van proteïnen. In de traditionele landbouw, met beperkte productiemiddelen, karakteriseert de gewone boon zich door heel lage opbrengsten, veroorzaakt door verschillende biotische en abiotische problemen. De plant heeft nochtans een originele eigenschap: zij kan atmosferische stikstof fixeren dankzij symbiose met bacteriestammen van het Rhizobiumgenus. Jammer genoeg kan deze symbiose negatief beïnvloed worden door eigenschappen van de ondergrond, namelijk lage fosforgehaltes, een eigenschap van vele tropische bodems. In het kader van een samenwerking met het Internationaal Centrum voor Tropische Landbouw (Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT, Colombia), het La Renée bodeminstituut in Cuba, en het Centrum voor Microbiële - en Plantengenetica (CMPG) van de KULeuven, heeft deze thesis als doel de stikstoffixatie van de boon te verbeteren in omstandigheden waarbij er een gebrek is aan fosfor. Deze fixatie kan worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals verschillen tussen variëteiten van de gewone boon, de inenting van zaden met Rhizobiumstammen, de co-inenting met zowel Rhizobium als een rhizobacterie die de groei stimuleert van de plantaardige gastheer (Azospirillum brasilense) en de aanvoer van minerale stikstof. Deze factoren interageren maar de meest voordelige behandelingen moeten ook rekening houden met het milieu en de beperkte middelen van de landbouwers. De experimenten zijn uitgevoerd in een experimenteel station en bij boeren in twee provincies van Cuba. De resultaten bevestigen de differentiële reactie van variëteiten van dit peulgewas inzake minerale stikstoffertilisatie en op de microbiële behandelingen. De bekomen gegevens tonen duidelijk de mogelijkheden aan om de productie van de boon te verbeteren door een gelijktijdige inenting van de zaden met Rhizobium en Azospirillum alsook de noodzaak om genotypes te selecteren die op een efficiënte manier reageren op microbiële inenting. Een enquête, uitgevoerd bij 95 lokale boonproducenten in drie regio's van het land levert volgende inzicht: enerzijds varieert de perceptie van de microbiële inenting sterk van producent tot producent, en anderzijds is het belangrijk om lokale voorkeuren voor bepaalde variëteiten en specifieke teeltmethodes te kennen.
Deze studie draagt bij tot een streven naar voedselveiligheid en het opzetten van een duurzame landbouw. De gebruikte experimentele methodologie combineert op een harmonieuze wijze de tests in een experimenteel station en in reële condities. Dit onderzoek verdient te worden voortgezet via tests uitgevoerd op andere plaatsen in Cuba.
 

verslag: Prof. J.-P. Baudoin, Departement Tropische Fytotechniek en Horticultuur, Faculté universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux